Categories
Mentaal Angst

Hypnose leren. BS-HYPNOSE

Hypnose leren : En gratis free e-boek online. Over hypnose. Wat is hypnose en meer… Ook cursus om het zelfhypnose te leren. Succes op 30 dagen in alles…

BS-Hypnose door parapsycholoog Dhr Bruno Stroobandt. Copyright (c) 1993

Hypnose leren - BS-HYPNOSE - volledig boek en cursu. Copyright (c) Bruno Stroobandt 1993. gratis e-boek / free e-book (Wat is hypnose en zelfhypnose)

BS-Hypnose > Hypnose leren > Gratis boek online. Wat is hypnose, slaap, bewust dromen, cursus zelfhypnose, out of body experience (OOBE),hoe werkt hypnose, is hypnose gevaarlijk,…
BS-Hypnose door parapsycholoog
Dhr Bruno Stroobandt. Copyright (c) 1993

P.S.: Het is verboden om copie’s van dit boek door te geven aan derden. (noch tegen betaling, noch gratis) (je mag wel linken naar dit artikel op Infonosity.net : BS-Hypnose – Hypnose leren)

Nota : Dit document was in 1993 geschreven in een tekstverwerker die ik niet meer heb. (ik denk WordPerfect ???)
De tekst heb ik kunnen recupereren. Maar de afbeeldingen ben ik kwijt.
Ook de opmaak (lettertypes en lay-out) is deels verloren gegaan. Ik moet de layout nog oppoetsen, maar de tekst heb je dus al 🙂


BS-Hypnose: index

Dit gratis volledig boek (artikel) over hypnose telt meer dan 16000 woorden. Ik verwacht niet dat je die in 1 keer uitleest 🙂 Een handige tip: voeg deze pagina toe aan uw bladwijzers. (ctrl-D bij firefox, of via het sterretje in de adresbalk)


1) Inleiding

2) Het begrip hypnose

3) De onvrijwillige hypnose

4) De slaap en hypnose

5) Déja vu, is er leven na de dood ?

6) cursus AT (autogene training)

7) Enkele praktische toepassingen. (H7 bestaat NOG niet . )


BS-Hypnose ™ door parapsycholoog Dhr Bruno Stroobandt. Copyright (c) 1993

Terug naar top hypnose ebook

HOOFDSTUK 1 :

1° Inleiding

*** Vroeger behoorde hypnose tot het onbekende voor de gewone mens. Het was iets waar enkel geleerden zich met bezig hielden. Maar vandaag de dag weet men er steeds meer en meer over. En ook de gewone mens komt in aanraking met dit verschijnsel. Overal ziet men boeken en tijdschriften verschijnen die over dit onderwerp handelen. Maar met de meeste van deze publicaties moet men wel oppassen. Waarom, zult u vragen. Wel, het
zit zo dat in de meeste van deze werken het onderwerp te oppervlakkig
wordt behandelt. En hier zit hem nu juist het gevaar. De mensen beginnen te experimenteren met hypnose, zonder dat ze weten wat hypnose inhoud.

In die bepaalde publicaties legt men de mensen wel uit hoe ze zich moeten hypnotiseren. Men spreekt over allerlei zaken die men met hypnose
kan bekomen. Maar men vergeet ook een heleboel te vertellen. Men spreekt bijvoorbeeld niet over hoe men terug uit hypnose moet komen. En dit is toch ook wel belangrijk. Als u niet weet hoe u op de juiste manier terug uit hypnose moet komen, dan kan dit schadelijk zijn voor uw gezondheid.

En daarvoor is dit boek nu juist de oplossing.

In dit boek belicht ik het onderwerp hypnose langs zo veel mogelijk zijden. We zullen het zowel hebben over buitenzintuigelijke waarnemingen (BZW) als over bovennatuurlijke gaven. Is er leven na de dood ? Wat is er geweten over reïncarnatie. En wat is Déja vu. Wat is ons zesde zintuig, en wat kunnen we ermee doen, wat is haar functie. En nog veel meer. En bovendien
het aparte hoofdstuk waarin de cursus zelfhypnose staat.

Deze cursus is ingedeeld in twee delen.

Het eerste deel van de cursus is de onderbouw van de zelfhypnose. Als u alle dagen de oefeningen doet zoals beschreven. Dan duurt dit eerste deel van de cursus ongeveer 3 à 4 maanden. Na deze periode bent u dan in staat om uzelf in het stadium van de onderbouw te brengen. U kan zich dan al in een hoger stadium van bewustzijn brengen. Wat u daar mee kan bereiken moet uzelf in dat hoofdstuk lezen. Wanneer u nu dan de toestand van de onderbouw binnen 1 à 2 minuten kan bereiken dan kan je verder gaan met het tweede deel van de cursus. Het tweede deel is de bovenbouw.

OPGELET : U mag (of kan) niet aan het tweede deel beginnen voordat u het eerste deel volledig onder controle hebt. Als u zo snel mogelijk resultaat wil, dan is het belangrijk dat u alle dagen oefent. Je zal sneller resultaat halen door elke dag even te oefenen, i.p.v. één keer per week wat langer te oefenen. In het tweede deel wordt u verder getraind om hogere bewustzijnstoestanden te bereiken. U leert visualiseren (zeer realistische beelden oproepen) u kan na voldoende training een innerlijke film in u oproepen. Het is een soort van droom, maar u krijgt te zien wat u wilt zien. Het komt er in feite op neer dat u uw gedachten zichtbaar maakt.

Dit is nuttig voor het memorisatie proces. Op deze manier ontwikkeld u uw visueel geheugen. Maar u moet dit ook kunnen om uw psychokinetische
gave te ontwikkelen.

(- Psychokinetika is wat men vroeger telekinetika noemde. Het
is een verschijnsel waarbij men voorwerpen kan verplaatsen
zonder deze aan te raken. -)
Verder hebben we ook nog de telepathische gedachten overdracht,
enz enz.

Wanneer u uzelf gaat trainen op zelfhypnose, is het van belang dat u er in geloofd en dat u er vertrouwen in heeft. Want dit is van groot belang. Hoe meer u er in geloofd, hoe meer vertrouwen u heeft, des te meer resultaat en des te sneller u resultaat zult boeken.

Wanneer u start met in het achterhoofd “hoe kan dat nu werken” of “ik geloof niet in die flauwe kul”. Ja dan zal het inderdaad niet werken. Trouwens het feit is dat de zinnen “Hoe kan dat nu werken” en “ik geloof niet in die flauwe kul”, reeds uw eerste negatieve hypnotische suggesties zijn. Elke gedachte veroorzaakt krachten om die gedachte te verwezenlijken. Dit wil zeggen, dat wanneer u tegen uzelf zegt dat u
er niet in gelooft, dat het niet werkt, dat hierdoor krachten
zullen ontstaan waardoor het niet werkt.

Daarom is het positief als u eerst wat meer ervaring opdoet met dit boek (of andere boeken). Het is verstandig om er niet naar te streven om van de eerste maal af zo diep mogelijk te gaan. Je moet stap voor stap werken.
Want anders blijf je stilstaan. Begin met de basis, en ga niet verder, voor dat je de basis onder de knie hebt. Als je een huis gaat bouwen, dan begin je ook niet met het dak.

Na de afloop van een sessie kan het zijn dat u zich een beetje moe voelt. En zeker als u terug komt uit een zeer diep hypnose stadium. Daarom is het goed om na de hypnose een paar rek- en strek-oefeningen te doen. U kunt bijv. ook uw gezicht eens wassen met fris water. En u zal het voelen, u voelt zich als herboren. Helemaal opgelucht, helder en fris.

Wanneer u een sessie doet juist voordat u gaat slapen, dan is dit vorige natuurlijk niet nodig. Het is dan juist positief als we moe zijn, zodat we snel inslapen. Je hypnose stadium vloeit dan voort in uw slaap uit. Dit is vooral bruikbaar voor mensen die niet vlug inslapen. Je moet dus niet altijd naar
die slaappillen grijpen. Mensen die helemaal niet in slaap geraken, kunnen even goed een paar ontspannende hypnose oefeningen doen.

Terug naar top hypnose ebook

HOOFDSTUK 2:

2° Het begrip hypnose

Hoe werkt hypnose? Wat is hypnose?

Wat is hypnose nu eigenlijk? Het woord hypnose is afkomstig
van de naam van de Griekse god van de slaap, Hypnos. Het is de
naam van het stadium waarin het bewuste en het onbewuste in
elkaar overvloeien. Men gaat over van het bewuste naar ons
onderbewustzijn. Dit is een proces dat zich iedere keer afspeelt
wanneer we gaan slapen. We kunnen het ook aanzien als
een bewustzijnsvernauwing. Dit omdat we ons eigenlijk sterker
gaan concentreren op een idee of beeld. Dit in tegenstelling
tot ons bewustzijn, want dan krijgen we verschillende beelden, geluiden, gevoelens en gedachten binnen.

Hypnose is een normale
bewustzijns-toestand.

In de figuur zien we 2 zones.
In de bovenste zone bevinden we ons als we wakker zijn, in de onderste zone bevinden we ons als we slapen. En op de grens van die twee zones
speelt de lichte hypnose zich af. Wanneer we dieper onder hypnose gaan dan verliezen we volledig het bewustzijn. Of we vernauwen ons bewustzijn zeer sterk, omdat we op dat moment zeer geconcentreerd zijn op onze doelstelling. Omdat we dan sterk bezig zijn met een bepaalde gedachte.

U blijft zich wel bewust van uw IK (het wezen in u dat denkt , uw geest) Uw ik is hetgeen dat nu deze zin aan het lezen is. Dit stukje bewustzijn neem je mee naar de wereld van het onderbewuste. Wanneer je nu bezig bent met het lezen van dit boek (of een ander spannend boek.) dan breng je jezelf eigenlijk ook onder een lichte vorm van hypnose. Want je bent geconcentreerd bezig met het lezen van deze teksten. Hierdoor zal je jezelf minder bewust worden van wat er om je heen gebeurt. Als bijvoorbeeld de radio op de achtergrond staat te spelen, dan zal je nadien niet kunnen navertellen wat er allemaal op de radio vermeld werd. En dit omdat je je concentreerde op je interessante boek.

Onze bewuste geest gebruikt slechts 10% van onze totale hersencapaciteit. Dit betekent dat er nog 90% resteert voor onze onderbewuste geest. 😎 Wanneer u weet dat uw onderbewuste geest dus 10 maal sterker is als uw bewuste geest, dan weet u welke krachten u via hypnose naar boven kan halen. Ook de oerkrachten die wij nog altijd met ons meedragen. Alleen zijn deze niet meer actief omdat we ze niet meer nodig hebben. Of omdat we er ons niet meer van bewust zijn dat we over deze krachten beschikken.

B.v. vroeger voor de mensen konden praten, had de mens de kracht om zijn gedachten en emoties over te zenden naar een ander (telepathie). Nu kunnen wij dat niet meer omdat we dat niet meer nodig hebben. Telepathie bestaat nog wel bij dieren. Maar ook wij kunnen onze oer-gaven terug ‘aankweken’ door gebruik te maken van, hoe kan het ook anders, hypnose.
Hypnose zelf is ook iets dat vanuit de oertijd stamt. De mens zal er altijd mee blijven experimenteren.

Men kan bijvoorbeeld pijn uitschakelen via hypnose. Om dit te kunnen volstaat het uzelf in een licht stadium van hypnose te brengen en dan tot uzelf de suggestie te richten dat u geen pijn zult hebben als u een spelt in uw arm steekt. U zult natuurlijk wel de naald in uw arm voelen schuiven. Maar u voelt geen pijn. Als u dat wil voelt het als een streling.

Of beter, u kan het ook gebruiken bij de tandarts. Zo kunt u een tand laten trekken zonder dat men u plaatselijk moet verdoven. Een andere manier om pijn te minderen, is door simpelweg aan leukere zaken te denken. In plaats van te jammeren over je pijn, stel je je voor dat je ergens aan de zonnige stranden ligt te zonnen.

Op deze manier schakel je het bewuste deel van de pijnprikkel uit omdat je je consentreert op iets anders. Maar hypnose is niet enkel voor pijnbestrijding. Trouwens pijn is een signaal dat er iets mis is. Dus als u zich voor altijd volledig pijnloos zou willen voelen. Ik in ieder geval niet. Stel u voor u breekt uw arm of u heeft een longontsteking of een inwendige maagbloeding, u zou het niet eens merken. Pijn is dus een soort van waarschuwingssignaal dat we nodig hebben, om te weten wanneer er iets mis loopt met ons lichaam.

Deze suggesties zijn simpele gedachten. Het is namelijk zo dat bij iedere gedachte krachten ontstaan (ongeacht de mogelijkheden) om deze gedachten te verwezenlijken. Dat wil dus zeggen dat wanneer u lang genoeg denkt dat u ziek bent dat daardoor krachten ontstaan waardoor je inderdaad ook ziek wordt. Daarom is het van belang om POSITIEF te denken. Dit werkt zelfs zonder u onder hypnose te brengen. Maar hoe dieper u onder hypnose bent hoe meer uitwerking er zal zijn. En zeker als u deze suggesties rechtstreeks aan uw onderbewuste zou geven.

Er zijn twee hoofdgroepen in de hypnose. In de eerste plaats hebben we de ‘gewone’ hypnose. Voor deze vorm van hypnose hebben we een hypnotherapeut nodig of een ander persoon die ervaren is met hypnose. Deze persoon zal u hypnotiseren, en u, nadat u diep genoeg onder hypnose bent, enkele positieve suggesties geven. Hier wordt wel geprofiteerd van de mensen. Deze dokters en hypnotherapeuten zuigen het geld letterlijk uit uw zakken. (natuurlijk geldt dit niet voor iedere dokter of therapeut). U wenst bijvoorbeeld te stoppen met roken.

Nu moet u niet denken dat u van uw rookprobleem verlost bent wanneer u één maal op consultatie bent geweest. De dokters zullen proberen om u zoveel mogelijk maal te laten terugkomen, zodat ze hun zakken weer wat kunnen bijvullen.

U zult zich afvragen of zo ‘n hypnotiseur u bepaalde dingen kan laten doen tegen uw wil in. Kan een hypnotherapeut bijv. zijn patiënte die zich onder hypnose bevind, zich tegen haar wil laten ontkleden? Neen daar hoeft u niet bang voor te zijn. Het is namelijk zo dat wanneer de hypnotiseur een suggestie geeft waar de patiënt zich tegen verzet, de patiënt deze suggestie zal negeren en terug uit hypnose komt. Het kan wel zijn dat er bij sommige patiënten onderbewust of zelfs meer bewust het verlangen bestaat om die suggestie wel te aanvaarden.

En dan zal de suggestie niet genegeerd worden. Maar in dit geval is het ook niet tegen de wil in. Tot hier de eerste hoofdgroep. In de tweede plaats kennen we (of zullen we leren kennen) de autogene- training. (‘auto’ betekend zelf.)

Zelfhypnose – Autogene training

Autogene-training is dus zelfhypnose. We korten deze term ook af als AT. Over deze vorm van hypnose handelt dit boek in het bijzonder. De autogene training (AT) is opgesplitst in de onderbouw en de bovenbouw. Door de onderbouw hebben we de grondvesten die we nodig hebben om ons snel onder hypnose te brengen. Je komt dan ongeveer in dezelfde toestand die je bekomt door soft-drugs te gebruiken. Maar met het grote verschil dat drugs schadelijk zijn voor de gezondheid. Aan drugs raak je verslaafd en drugs zijn zeker niet goedkoop.

Ik verbied niemand om legale drugs te gebruiken. De wet doet dit trouwens al. Maar als je dan in de kranten leest hoeveel drugdoden er per jaar zijn!?!

Is zelfhypnose gevaarlijk? T.o.v. Is hypnose gevaarlijk?

De onderbouw van de A.T.

De toestand die je bereikt met de onderbouw van AT is volledig natuurlijk. Bij zelfhypnose bent uzelf de hypnotiseur. Er is dus niemand die u kan beïnvloeden. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat iemand anders u met suggesties bestookt, want deze worden gewoonweg niet aanvaard door ons onderbewustzijn. Alleen uw eigen suggesties hebben invloed op uzelf.

Zelfhypnose is dus niet gevaarlijk. (In tegenstelling tot de onvrijwillige hypnose cfq: bijvoorbeeld reclame.)

De bovenbouw van de A.T.

Nadat u de onderbouw volledig beheerst gaat u verder met het trainen van de bovenbouw. In de bovenbouw leert u zichzelf bewuster te maken van uw bewustzijn. U zult zelfs leren uzelf in een andere persoon in te leven, zodanig dat u denkt wat hij denkt. Maar ook in de andere richting. U kan die bepaalde persoon laten denken wat jezelf denkt. Wanneer u in verbinding staat met die persoon, kan je hem bijvoorbeeld doen zweten door hem via uw gedachten wijs te maken dat hij het warm heeft, dat hij zweet.

En je zal merken dat deze persoon het inderdaad warm begint te krijgen. Dankzij de bovenbouw zult u uw zesde zintuig kunnen activeren. Het zesde zintuig is onze intuïtie. We voelen de feiten van te voren aankomen. We nemen de juiste beslissingen zonder erover na te denken. De volgende situatie zal je wel bekend voorkomen.

Intuïtief aanvoelen

Je bent uitgenodigd op de een of andere party. En je komt daar een persoon tegen, en u begint met hem te praten. Je hebt deze persoon nog nooit eerder ontmoet of gezien. Maar toch ‘voel je aan’ dat het een aardige persoonlijkheid is. Het is een emotioneel gevoel in je binnenste dat je verteld dat het een aardig persoon is.

Dit ‘op voorhand’ aanvoelen noemt men intuïtie.
Hoe u de onderbouw en bovenbouw van de autogene training moet aanleren ziet u in het hoofdstuk ‘cursus at’. Zo nu weet u in grote lijnen wat het begrip hypnose inhoud. En wat je zoal met hypnose kan bereiken.

In het volgende deel vertel ik u iets meer over ‘de onvrijwillige hypnose’. Dit is een vorm van hypnose die vooral gebruikt wordt door de reclamewereld.
Lees er meer over in “HOOFDSTUK 3”

Terug naar top hypnose ebook

HOOFDSTUK3:

3° DE ONVRIJWILLIGE HYPNOSE

Om terug te komen op: Hoe werkt hypnose en is hypnose gevaarlijk!!! De onvrijwillige hypnose heeft meer macht dan de hypnose waar men zich ‘vrijwillig’ aan onderwerpt.
En het is bovendien niet enkel onvrijwillig, maar we zijn er ons zelfs niet eens bewust van. Deze vorm van hypnose vindt men vooral terug in de reclamewereld. Iedere reclame die u ziet is eigenlijk een hypnotische formule. Het zijn hypnotische suggesties. Maar wij zijn ons hier niet van bewust. De bedoeling van de reclame is een zo groot mogelijk publiek ervan te overtuigen dat hun product het beste is.

Hypnose - reclame is als een mot die door een olielamp wordt aangetrokken om zich dan te verbranden.

Zoals een mot (nacht-vlinder) aangetrokken wordt door de warmte en het licht van een olie lampje. Zo probeert de reclame u van alles en nog wat op de mouw te spelden. Of u dat bepaalde product nu nodig hebt of niet, de reclame zal u er wel van overtuigen dat u hun product moet kopen. We nemen als voorbeeld een reclame voor een frisdrank. Men laat een scene zien met heerlijk frisse watervallen. De zon schijnt helder. Het is bloedheet. En dan die jongens en de meisjes in bikini die vol genot van de bepaalde frisdrank drinken. … U krijgt het water al in de mond.

De reclame zorgt ervoor dat je aan die beelden van genot en van de verfrissende watervallen blijft denken. Het is als 1+1=2 maar nu genot + verfrissing = frisdrank. U krijgt ook het verlangen naar verfrissing, en wanneer u in de winkel voorbij deze frisdrank loopt, dan denk je terug aan de beelden en u krijgt het gevoel van, ik moet dit kopen , ik kan niet zonder. En u koopt het product.

Zo ziet u hoe de reclame u beïnvloed. U kunt zich natuurlijk tegen deze invloeden verzetten. Maar al zegt u tijdens de reclame : ‘wat een onzin’ : , er zal altijd wel iets van die reclame blijven hangen.

verborgen hypnose

Een andere methode die vroeger werd toegepast, maar die nu door de wet verboden is, is de volgende.
Men baseert zich op de traagheid van het oog. Wanneer op TV of in de bios een film wordt vertoond dan krijgen we 24 filmbeelden per seconde te zien. Ons oog is zo traag dat we de 24 opeenvolgende beelden als één vloeien beeld zien. Nu is het zo dat wanneer 1 van de 24 beelden wordt vervangen door het beeld van b v. een flesje Fanta., dat we dit niet zouden zien. Althans onze bewuste geest zal dit niet zien. Maar dit ene beeldje dat men af en toe eens laat zien dringt wel door tot ons onderbewustzijn. En wanneer we dan dorst krijgen is het eerste waar we aan denken dit flesje Fanta.

hoe verzetten tegen onvrijwillige manipulatie

U zult zich afvragen hoe we ons kunnen verzetten tegen de onvrijwillige hypnose. Wat kunnen we eraan doen?
Wel, er zijn drie zaken waar we rekening mee moeten houden.

1° We moeten beseffen dat deze beïnvloeding bestaat. En we moeten kritisch reageren op onze handelingen. Hiermee bedoel ik dat u zich moet afvragen of u dat nieuwe product werkelijk nodig hebt. Was het vorige product dat u vroeger gebruikte soms niet goed genoeg.

2° We moeten ook ons onderbewuste er bewust van maken van de manier waarop het misbruikt wordt. We moet ons verzetten tegen dit bombardement van suggesties die ons beïnvloeden.

3° En ten laatste, maar even belangrijk als de vorige. We moeten een positieve levenshouding ontwikkelen, hierdoor zal onze onzekerheid afnemen. We moeten leren ZELF te beslissen. Ons niet laten leiden (lijden) door de reclame en andere aan ons niet toebehorende suggestieve invloeden.

massa hysterie – psychologie

Wat u ook moet weten is dat dit fenomeen ook in de politiek voorkomt.
Een voorbeeld. Het is u misschien wel bekent. In 1991 werd in Amerika een neger door vier blanke politie agenten afgerammeld en kreupel geklopt omdat hij te hard had gereden. Dit werd ‘toevallig’ door een ‘ongekende’ gefilmd. Het feit was in heel de wereld bekend geworden. De regering wist dat als men deze vier blanke agenten zou vrijspreken, er rassenrellen zouden losbreken. Dit was gewenst, dus de vier agenten worden vrijgesproken. U ziet het, eerst werden de mensen geprogrammeerd en daarna werd het startschot gegeven.

einde hoofdstuk 3 – onvrijwillige hypnose

Tot hier het hoofdstuk ‘onvrijwillige hypnose’ In hoofdstuk 4 vertel ik u iets meer over de slaap. Omdat dit nauw verbonden is met hypnotische processen, is het nodig om meer te weten over de slaap, als u meer wilt weten over hypnose.

Terug naar top hypnose ebook

HOOFDSTUK4:

4° De slaap en hypnose

Slaap. Het is iets dat we allemaal wel kennen. We hebben het allemaal al meegemaakt. Maar wat weten we er eigenlijk over? Als ik u deze vraag stel zult u er weinig over kunnen vertellen. Daarom heb ik dit hoofdstuk aan dit boek toegevoegd. Om u iets meer te vertellen over het fenomeen dat u (normaal gesproken) één maal per dag beleefd.

Slaap is de toestand waarin u zich bijna de helft van u leven bevind. Wanneer ik zeg dat we ons bijna voor de helft van ons leven in de toestand ‘slaap’ bevinden, dan bedoel ik niet dat we voor de helft van ons leven in bed liggen te slapen. Je bevind je ook in de toestand ‘slaap’, wanneer je gewoonweg overdag even uitrust. Of ‘s avonds in je zetel naar de televisie zit te kijken. Er is geen slaap zonder leven, of geen leven zonder slaap. Het is zo dat voor de meeste mensen de slaap slechts een periode is waarin we ons even terugtrekken uit de dagelijkse sleur.

Een periode van rust, waarin ons lichaam zich volledig hersteld. Dit is natuurlijk ook waar, maar er is meer. Het is niet enkel ons lichaam dat moet rusten, maar ook onze bewuste geest. ‘S nachts rust onze bewuste geest, hij verzameld nieuwe energie voor de volgende dag. Onze onderbewuste geest wordt dan actief en neemt de taak over, om tijdens de slaap ons lichaam te onderhouden.

Onze onderbewuste geest verwerkt de gebeurtenissen van de vorige dag. En dit uit zich meestal in onze dromen. Wanneer er slaapproblemen zijn, is dit meestal om dat wij onze emoties blijven opstapelen. b v. bij een ruzie vlak voor men gaat slapen. Men zal niet inslapen omdat men continu blijft denken aan deze gebeurtenis. Men zal pas gerust slapen, nadat men de ruzie heeft bijgelegd. Deze ruzie is maar een voorbeeld. Het gebeurt met alle niet verwerkte problemen.

En dit kan zich dan gaan uiten in nachtmerries. Nachtmerries ontstaan meestal door angsten die men heeft.
Als we aan het dromen zijn dan bevinden we ons eigenlijk in een astrale wereld waarin alle gedachten en emoties worden gematerialiseerd.
Wat we dromen is eigenlijk de taal van ons onderbewustzijn. Het is volledig symbolisch. Het is een taal die men in alle landen even goed zal verstaan. Een voorbeeld. (dit is geen voorbeeld uit een droom, maar uit het dagelijkse leven.)

Aan een bloemenperk in een tuin, staat een bordje met twee voeten erop getekend. Over de voeten staat een rood kruis. Iedere voorbijganger zal weten dat hij het bloemenperk niet met de voeten mag betreden. Zelfs al is het een Engelse of een Duitser of Fransman.

U droomt dus in een universele taal, de oertaal,… Tijdens de slaap is het onze onderbewuste geest die de waarnemingen doet. Als we wakker zijn verhinderd onze bewuste geest, door onze logica, de onderbewuste helft van onze geest. Wanneer we slapen is onze bewuste geest niet meer in staat om de gegevens die op ons toestromen te filteren.

Zo is het dat onze onderbewuste geest de gelegenheid heeft om zich vrij te uiten. Dit zonder gebonden te zijn aan de grenzen van tijd en ruimte. Gedurende de slaap staan we in verbinding met de wereldgeest, (dit is het gemeenschappelijk bewustzijn van alle mensen op aarde), het universele geheugen, of hoe u het ook maar wil noemen. Op deze manier kunnen we tijdens de slaap informatie ontvangen van de buitenwereld. Slaap en dromen zijn verbonden met hypnotische processen.

Tijdens de slaap staan onze lichaams-functies niet helemaal stil, maar alles speelt zich op een veel lager tempo af. Dit is juist genoeg om uw lichaam te onderhouden. Het is op deze manier dat er energie wordt gespaard zodat ons lichaam zich kan herstellen. Overdag zijn onze spieren bijna continu in beweging, dit vraagt energie. En het is nu juist deze energie die we tijdens de slaap terug ‘opladen’ net zoals een herlaadbare batterij.

Slapen heeft niet altijd tot gevolg dat onze spieren helemaal slap worden om uit te rusten. Want het is even goed mogelijk om al rechtstaande te slapen. Een ander voorbeeld is een slaapwandelaar. Deze gebruikt al zijn spieren. Een slaapwandelaar is meestal iemand die een zeer grote fantasie heeft. Zo erg zelfs dat deze fantasie via het onderbewuste het lichaam activeert. Iets wat je nooit mag doen is een slaapwandelaar wakker maken. Dit omdat hij dan ergens anders wakker wordt dan waar hij is gaan slapen.

Hij kan hierdoor zo erg schrikken dat hij een hartinfarct krijgt. En hieraan overlijd. Het hoeft niet altijd zo erg te zijn. Maar het is zo dat hij uit een hele diepe slaap plots wakker wordt gemaakt. Hierdoor kan hij
een paar weken ziek worden. Het is zelfs al gebeurt dat een slaapwandelaar met de auto van zijn vader was gaan rijden. Hij was 12 jaar en had dus geen rijervaring. En hij werd 14 kilometer verder van huis wakker. Hij had 14 kilometer gereden zonder niet één incident.

Hieraan ziet u hoe sterk ons onderbewustzijn is. Het is ook via onze slaap dat we informatie kunnen krijgen van buiten ons lichaam. Dit door andere geesten die hier op aarde rondhangen om de mensen te helpen. Zo heeft ieder van ons zijn eigen ‘engel bewaarder’ maar er zijn ook andere ‘gidsen’ die ons bijstaan wanneer we ze nodig hebben. Er zijn mensen op aarde die deze geesten kunnen zien en ermee kunnen communiceren. Deze mensen noemt men ‘helderzienden’. Via onze slaap kunnen we ook telepathische gegevens krijgen van mensen die ons willen bereiken maar dit omwille van bepaalde technische redenen niet kunnen.

Een voorbeeld :

Dit is een waargebeurd verhaal. De namen zijn veranderd om de betrokken personen hun anonimiteit te bewaren. Er was een zekere mijnheer die steeds dezelfde droom had. Hij droomde steeds dat hij uit zijn lichaam opsteeg en dat hij boven zijn bed zweefde. Als hij naar zichzelf keek in het bed onder hem, dan zag hij zichzelf gewoonweg verder slapen. Hij was uit zijn lichaam getreden. Hij zweefde door de muur. De lucht was helder blauw gekleurd. Onder hem lagen prachtige landschappen. Hij zweefde naar Amerika waar zijn moeder woonde.

Toen hij daar aankwam zag hij zijn moeder in de achtertuin aan het werken. Ze was het gras aan het maaien. Ze droeg een mooi nieuw geel kleed. Aan het huis waren ook vernieuwingen aangebracht.

Toen hij wakker werd, schreef hij zijn droom op papier en stuurde deze brief naar zijn moeder in Amerika. Wanneer hij een week later een brief van zijn moeder ontving. Schreef zij hierin dat ze inderdaad pas een nieuw geel kleed had gekocht, en dat ze een paar dagen geleden het gras maaide. De vernieuwingen aan het huis klopte ook.

U ziet het, het is dus zeer goed mogelijk om informatie van buiten uit te ontvangen. Hoe weet u dat u uw lichaam hebt verlaten? Wel, in de eerste plaats merk je dat doordat je het gewoonweg ziet. Maar het kan ook zijn dat je vanuit je lichaam plots op een andere plaats aankomt. Dan merk je het niet direct omdat alles te snel ging.

1 seconde is niet 1 seconde!

Het is namelijk zo dat u op zulk een moment niet gebonden bent aan tijd en ruimte. U kan dus b v een uur uit uw lichaam blijven en één seconde nadat u vertrokken bent terug komen. Uw onderbewuste geest heeft zich dan wel een uur bezig gehouden, maar uw bewuste geest heeft deze hele tijdspanne op een seconde
moeten verwerken, en dat is
te snel voor uw bewustzijn.
Het is daarom dat je zulke
dromen niet zo direct herinnert.

Maar wanneer je onderbewustzijn
bereid is om al de
opgedane informatie door te
geven aan uw bewuste geest,
dan zal je je de droom wel
herinneren. Ook wanneer je
net op dat moment voor de een
of andere reden waker wordt,
zal je de droom gemakkelijker
herinneren. Een mens droomt
bijna heel de nacht door,
maar de stukken droom die je
je herinnert, zijn die stukken droom die je droomde op het moment dat je aan het wakker worden bent.

Maar omdat je nog niet beseft dat je wakker bent, blijf je verder dromen, terwijl je al bij bewustzijn bent. Op dit moment staat je bewustzijn in contact met je onderbewustzijn. En ben je zeer ontvankelijk voor suggestieve beïnvloeding.
Op deze ogenblikken ben je in de REM fase.

Maar nu even terug naar onze snelheid:

Alles speelt zich op een zeer hoge snelheid af. Daarom kan het zijn dat wanneer u terugkomt, dat u zich plots in u bed voelt vallen en dan wakker wordt. U voelt zich eventjes duizelig omdat u van deze hoge snelheid terug uitbolt tot uw stilliggende lichaamssnelheid. U zult dit zeker al meegemaakt hebben. Het komt vooral voor bij kinderen. Men zegt wel eens ‘baby’s kunnen niet spreken omdat ze nog teveel weten’. Ik bedoel hiermee dat de geest van kinderen nog dicht staat bij de wereld waar ze vandaan komen.

Reïncarnatie is een bewezen feit. De dood is niet het einde maar het begin van een nieuw leven. (lees hier meer over in het hoofdstuk ‘déjà vu en reïncarnatie’). Er is ook een andere vorm van dromen. Nl. de toekomst gerichte dromen. Mensen die deze dromen hebben, dromen meestal over de directe toekomst, hetgeen dat in de eerstvolgende dagen zal gebeuren. En meestal komen deze dromen uit. b v Ik had een droom dat ik met mijn auto aan het rijden was.

toekomst voorspellende droom

Op een gegeven moment begon mijn auto rare kuren te vertonen en ik week van mijn baanvak af. En op hetzelfde moment kwam er een tegenligger aan. Op het moment van de botsing schrok ik wakker. Drie dagen later toen ik met de bus van mijn werk naar huis reed zag ik het ongeluk gebeuren. Ik was er zelf niet bij betrokken, maar het heeft mij wel emotioneel geraakt. En het is nu juist omwille van het feit dat het me zo emotioneel bezig hield, dat deze informatie werd doorgespeeld naar het verleden. Zodat ik in dat verleden vanuit de toekomst deze informatie in mijn droom ontving.

Men weet niet van ter voren dat men over de toekomst droomt. Het is pas wanneer deze droom de volgende dag blijkt uit te komen, dat men over deze droom nadenkt. Het is zo dat men dit soort van dromen via hypnotische suggesties kan bevorderen. Dit zowel voor de uittredende dromen als voor de toekomst dromen.

Dit is hetzelfde bij het déjà vu effect. We bevinden ons in een bepaalde situatie en op een bepaalde plaats, en plots herinneren we ons dat we dit al eerder hebben meegemaakt, en we herinneren ons hoe deze situatie toen afliep. En nu blijkt dit inderdaad exact zo te verlopen. Maar het feit is dat we hier nooit eerder geweest zijn, Waar komt die herinnering dan vandaan?

Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig. Deze herinnering is toch een echte herinnering, maar een herinnering aan een droom die we over deze plaats en situatie hebben gehad. Of een herinnering aan een vorig bestaan.
Dit kan bv zo een herinnering zijn aan een uittredende droom waarin ons onderbewustzijn een uur heeft beleeft terwijl er slechts een seconde gepasseerd is. Ik zei daarnet dat dit te snel was voor ons bewustzijn, maar tijdens zo een déjà vu moment kunnen we ons bepaalde zaken herinneren die toen gebeurde. Dit dankzij het feit dat we tijdens onze slaap niet gebonden zijn aan de grenzen van tijd en ruimte.

volledig symbolische droom

Een derde soort droom is de volledig symbolische droom met monsters en vreemde gebeurtenissen. Dit kan oplopen tot echte nachtmerries. In deze dromen worden onze onverwerkte angsten verwerkt. Of ook andere psychische storingen. Deze ontstaan meestal doordat men met zijn eigen problemen blijft worstelen. Men verwerkt ze niet overdag en men blijft ermee zitten. Ze worden opgestapeld, en dan loopt de emmer over. Het is natuurlijk niet altijd zo dat een nachtmerrie zijn oorsprong vindt in onverwerkte angsten. Het kan ook minder erg zijn.

Een voorbeeld van een symbolische droom die niet als oorzaak een onverwerkt probleem heeft.

Een man loopt in zijn droom over een zandweg in het veld. Op de achtergrond is het aan het onweren. Hier ter plaatsen schijnt de zon nog net over de wolken. En dan ziet hij een groot rood monster op zich afkomen. Het monster steekt zijn hand in de buik van die man en trekt zijn maag eruit. Het bloed druipt eraf… Hij sterft van de pijn. Een bliksem slaagt in op het monster. Het keelt zoals een zwijn. En het explodeert. Het bloed vliegt door de ruimte. En dan schrikt hij wakker…
Deze droom had duidelijk te maken met een operatie die die man de volgende week moest ondergaan. Hij had al een paar dagen ernstige maagklachten, omdat hij een maagbloeding heeft gehad.
Zo, nu hebben we de drie meest voorkomende droomsoorten behandeld.

Ik geef nog een korte samenvatting.

1) De dromen waarin we buiten ons lichaam treden. Dit uittreden kan echt gebeuren. Maar het kan ook echt lijken dankzij uw groot fantasievermogen. De nep uittreding komen we vooral tegen bij verdovende middelen. Of b v bij een operatie-narcose.

2) Dan hebben we de dromen waarbij we over de toekomst dromen. Deze zijn meestal symbolisch. U kan bijvoorbeeld dromen dat u onder een bus loopt en wanneer u de volgende dag onderweg naar uw werk bent, ziet u iemand anders onder een bus lopen.

3) En dan ten slotte de volledig symbolisch dromen die meestal angstaanjagend zijn. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Ze kunnen ook een verlangen uitdrukken.

Wanneer iemand droomt is deze meestal in een ondiepe slaap deze slaap noemt men ook wel eens de REM slaap (R-E-M = rapid eye movements). Aan de oogbeweging kan men de aard en diepte van de droom afleiden. De wetenschappers zijn volop bezig met het onderzoeken van deze REM-fase. Maar veel resultaten heeft men nog niet.

Omdat onder hypnose de verbinding tussen het onderbewuste en het bewuste deel van de geest tijdelijk verbroken is, wat ook het geval is als we slapen en dromen. Is het wel duidelijk dat het noodzakelijk is om iets over slaap te weten als men inzicht wil krijgen over hypnose. Daarom heb ik dus dit hoofdstuk over de slaap toegevoegd. Om u meer inzicht te geven over wat er zich allemaal in onze onderbewuste geest afspeelt. De wetenschap moet nog veel ontdekken, maar er is ook al veel geweten. Het is zelfs al bewezen dat we tijdens ons bewustzijn slechts één tiende van onze hersencapaciteit gebruiken. Één tiende? Wil dat zeggen dat we die andere 90% niet nodig hebben , of niet gebruiken?

Deze andere 90% wordt natuurlijk ook gebruikt, anders zouden deze beginnen weg te rotten of uit te drogen. Het is namelijk zo dat we deze 90% van onze hersenen nodig hebben voor de onderbewuste kant van ons leven. Wat is dan het verschil tussen een slim persoon en een dom iemand? Eigenlijk is er geen verschil wat betreft geheugen-capaciteit. Maar de ene weet deze te gebruiken en de andere niet. Lees hier meer over in HOOFDSTUK 6.

Als we rekenen dat we voor ons bewustzijn slechts 10% van onze hersenen nodig hebben, wil dit zeggen dat we met ons onderbewustzijn 10 maal meer kunnen. Het is dus daarom dat we voor zaken zoals telepathie, BZW (buitenzintuiglijke waarnemingen en psychokinetika of telekinetika , moeten gaan zoeken in ons onderbewustzijn.

We moeten dus om zulke zaken te trainen naar ons onderbewuste gaan. Daarvoor hebben we HYPNOSE nodig. Via hypnose treden we ons onderbewuste binnen. En daar trainen we ons voor b v. een beter geheugen. En daarna brengen we deze gave over naar onze bewuste geest. Zo laten we die 10% van onze bewuste activiteit aangroeien terwijl de 90% van onze onderbewuste geest afneemt. Men wordt dus bewuster of anders gezegd: Men komt in een HOGERE BEWUSTZIJNS-TOESTAND.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we 100% bewust gaan leven. Ik zou bv niet de hele dag bewust willen zitten ademen of bewust slikken of bewust uw hartslag onder controle houden. Zulke zaken moeten natuurlijk onderbewust geregeld worden zodat we er niet de hele dag rekening mee moeten houden. We willen wel bepaalde extra gaven naar boven halen. En ons bijvoorbeeld bewuster worden op spiritueel gebied. We kunnen er dus voor zorgen dat we dichter bij het bovennatuurlijke komen te staan. Hoe moet ik mij hiervoor trainen? Wat men moet doen en hoe men het moet doen leest u in Hoofdstuk 6.

In hoofdstuk 6 vindt u de cursus zelfhypnose terug. U zal daar nog een heleboel informatie vinden over wat HYPNOSE zoal inhoud en wat je er allemaal mee kan bereiken. Ook in de geneeskunde vindt hypnose zijn toepassing. In hoofdstuk 6 vindt u een aantal uitgewerkte voorbeelden i.v.m. wat je zoal met hypnose kan. tot hier het hoofdstuk dat de slaap behandeld.

Terug naar top hypnose ebook

HOOFDSTUK5:

5° Déja vu , reïncarnatie , leven na de dood ?

Wie zich in deze onderwerpen wil verdiepen moet eens in zijn dagbladhandel naar een tijdschrift vragen dat handelt over parapsychologie, astrologie en natuurgeneeskunde. Ik ben zelf een lezer van ‘PARA-ASTRO’. PARA ASTRO is een maandblad dat handelt over allerlei onderwerpen i.v.m parapsychologie. U vindt er een heleboel verhalen in terug waar je wat uit kan leren. Verder vind u er ook de horoscopen in terug en een aantal reclame-artikelen.

Het is ook bij PARA-ASTRO dat zaken zoals wierook en etherische oliën kunnen gekocht worden.
En dit alles voor slechts 99,-Bfr. per maand. (deze prijs kan natuurlijk ondertussen iets gestegen zijn. (nota: en ondertussen is er de Euro, zo word ik eraan herinnert hoe lang het weeral geleden is. En dat we er niet jonger op worden 🙂 )

U moet het eens proberen.
Dit vorige is een antwoord op de vraag van vele mensen. Waar kan ik meer informatie vinden in verband met deze onderwerpen.
Is er leven na de dood? En zo ja, waar gaan we dan naar toe? Wat is reïncarnatie? wat is déjà vu?

Op al deze vragen zal ik proberen u een geschikt antwoord te geven.
Er wordt vandaag de dag een heleboel onderzoek verricht om een antwoord op deze vragen te krijgen.
Het feit is dat hoe langer en hoe meer men aan onderzoek doet, hoe meer men er in begint te geloven dat er inderdaad leven na de dood is. De mens is meer dan een lichaam dat door hersenen gestuurd wordt. Als dit wel zo was, dan was de mens niet meer dan een robot of een machine of een computer met een grote opslagcapaciteit. Het verschil tussen een mens een computer is het feit dat een mens zelf kan denken, terwijl een computer gestuurd moet worden.

Een computer kan b v in een rechtszaak niet beslissen of iemand schuldig is, omdat hij zich enkel baseert op de gegeven wetten. De wet is er voor de mens te dienen, en niet, de mens is er om de wet te dienen. Op dit moment heeft de computer geen hart, geen bewust gevoel van wat de gevolgen zijn van de beslissing die hij neemt. Dat maakt de mens nu juist anders. Een mens heeft wel een bewustzijn. Een mens kan uit zichzelf denken, en nadenken.

Het is nu juist dit bewustzijn dat zich heeft ontwikkeld vanaf het ontstaan van het heelal. Het is dit bewustzijn dat ons doet leven, het is dit bewustzijn dat ons doet denken en zelf beslissingen laat nemen. Wij hebben geen diskette nodig met programma’s, maar wij ontwikkelen onze eigen software.

Dit bewustzijn is onze geest. Het collectieve van alle bewustzijn vanuit heel het heelal is wat we God noemen. Of je nu in het opperwezen, het licht, God, enz geloofd of niet. Het staat vast dat de dood niet het einde is. Maar wel een nieuw begin. Ons lichaam is sterfelijk maar ons bewustzijn blijft zich verder ontwikkelen ook nadat ons lichaam gestorven is. Het is enkel ons lichaam dat we ‘achter laten’. Ons lichaam sterft.

Maar onze geest blijft verder leven. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ons lichaam 20 à 30 gram lichter gaat wegen vlak nadat het gestorven is. Dit wil dus zeggen dat onze geest ook een gewicht heeft. We hebben zeer nauwkeurige registratie-apparatuur waarmee we dit kunnen waarnemen. Het is misschien wel raar dat onze geest die niet uit materie bestaat toch een gewicht heeft.

Wat men ook ontdekt heeft is dat ons lichaam bij het sterven een sterke lichtflits afgeeft. Deze is wel honderden keren feller dan het gewone daglicht. Men noemt dit verschijnsel een DEADFLASH. Men vermoed dat zich in deze lichtflits een heleboel informatie manifesteert.
De geest van een overleden persoon noemt men een ENTITEIT. Dankzij duizenden ‘bijna dood ervaringen’ weet men dat deze entiteit verondersteld is naar het licht te gaan. Dit licht is de energie van wat de gelovigen God noemen.

b v. In de meeste ‘bijna dood ervaringen’ zeggen de ‘patiënten’ dat ze zich voelen vrijkomen van hun lichaam. Ze voelen zich opstijgen, boven hun lichaam uit. En wanneer ze dan onder zich kijken, zien ze hun eigen lichaam in het bed onder hun liggen. Wanneer ze iets zeggen tegen de andere mensen in die kamer dan horen deze mensen dat niet. Maar de uitgetredene hoort wel wat de andere mensen tegen elkaar zeggen. De andere mensen kunnen de ENTITEIT niet zien.

Maar de ENTITEIT kan wel de andere mensen zien. Wanneer de entiteit dan probeert om verder van zijn lichaam weg te geraken dan wordt deze entiteit plots in een andere DIMENSIE gezogen. Hij komt in een soort tunnel en op het einde van die tunnel bevindt zich dat licht waarnaar hij wordt gezogen. Hoe dichter hij bij dat licht komt hoe minder dat hij nog wil terugkeren. Hij ziet zijn hele leven terug voor zich afspelen, net een soort film. Hij hoort stemmen van mensen die reeds gestorven waren. Ze roepen hem toe om verder te komen. …

Toen werd de entiteit met veel moeite terug naar zijn lichaam gebracht. Ze hebben zijn leven nog net op tijd ‘gered’. Mensen die gestorven zijn, en die te ver in die andere dimensie zitten kan men niet meer tot leven wekken. Wanneer men het lichaam dan in leven houd, terwijl de geest afwezig is, is de lichaam eigenlijk klinisch dood. Wanneer het lichaam hersendood is, is het onmogelijk om de ENTITEIT terug te brengen, of het lichaam terug tot een bewuste levensvorm te brengen.

Er zijn een heleboel mensen die zo een ‘bijna dood ervaring’ hebben gehad. Maar er zijn er ook een heleboel die dit via hypnose hebben bereken. En hier zit een gevaar in. Want als je te ver gaat dan geraak je niet meer terug. Uw bewuste geest zit dan in die andere dimensie en wil niet meer terug omdat het daar beter is. Uw bewuste geest is uw eigen persoonlijkheid, uw ik. Als ik dus zeg dat je geest in die andere dimensie zit, en dat deze niet meer wil terugkeren, dan is dit zwak uitgedrukt. Want uiteindelijk bent u het zelf die zich in die andere dimensie bevind.

Maar uw lichaam laat u achter. Het is nog niet dood. Het blijft hier achter zoals een plant. Via HYPNOSE kan men ook kleine uittredingen doen. Niet met de bedoeling om in de andere dimensie te komen. Maar gewoon om b v. iemand te bereiken. In Amerika wordt er op dit gebied geëxperimenteerd om op deze wijze te kunnen spioneren. Die bepaalde personen brengen zich in een trance en treden uit. Nu kunnen zij zonder dat anderen er iets van merken op verkenning gaan naar b v een top secret vergadering. Daarna keren ze terug naar hun lichaam en leggen de opgedane informatie vast op papier.

Uzelf kunt ook een spontane uittreding krijgen terwijl je slaapt. (zie ook HOOFDSTUK 4 ivm de slaap en hypnose) Het voordeel van een uittreding is dat je geen vliegtuig moet betalen om even van Europa naar Amerika over en weer te vliegen. Je reist met de snelheid van het licht. Je hoeft je dus enkel voor te stellen waar je wil arriveren, en ondertussen ben je daar al aangekomen. Een ander voordeel is wanneer je iemand wenst te bereiken, dat je deze persoon zijn adres niet hoeft te weten. Je moet je enkel voorstellen dat je bij hem bent, en ondertussen ben je daar al aangekomen.

Hetzelfde is ook waar bij telepathie.
vb. Een bepaalde persoon was over de straat van zijn werk naar huis aan het wandelen. En plots komt hij in een ander sfeer terecht. Hij loopt gewoon verder, zonder ergens tegen te lopen. Maar hij is zich niet echt bewust meer dat hij over straat loopt. Hij wordt overspoeld door allerlei gedachten dat zijn dochter betrokken is bij een auto ongeval. En dan even plots als daarnet komt hij terug tot het besef dat hij naar huis aan het wandelen is. Hij is ondertussen al een kilometer verder, en heeft twee kruispunten gepasseerd. Wanneer hij thuis komt verneemt hij het nieuws van zijn vrouw.

Het is waarschijnlijk zo dat zijn vrouw hem zo snel mogelijk wou bereiken. Maar omdat ze dit niet kon, was ze zo sterk met deze gedachten bezig dat ze deze gedachten via telepathische weg heeft overgeseind naar haar man. En dit zonder exact te weten waar haar man zich bevond.

Zo ziet u nogmaals dat het niet noodzakelijk is om te weten waar uw doel zich bevind. Het is wel positief dat u kennis heeft van uw doel of dit nu een land of een persoon is.
Wat weet men over reïncarnatie ?
Over reïncarnatie werd vroeger niet veel positiefs verteld. Het is allemaal flauwekul !!! Hoe kan dat nu ??? Dat waren typische uitdrukkingen voor mensen die niet geloven in een leven na de dood. In de boeddha godsdienst spreekt men ook van transmigratie.
transmigratie = wedergeboorte in de gedaante van een dier.
reïncarnatie = wedergeboorte in een mens.

Wat je dikwijls hoort zeggen, maar wat eigenlijk niet kan is de vraag : In welk dier zou jij willen reïncarneren? Tenzij dat je de mens aanschouwd als een dier. Door verschillende onderzoeken is men tot het besluit gekomen dat REINCARNATIE inderdaad BESTAAT. Waar komt de geest die in ons zit anders vandaan? Iedere entiteit die terugkomt naar de aarde kiest zelf in welke persoon hij terugkomt. In welk gezin hij terugkomt en onder welke omstandigheden. Dit in functie tot de opdracht die hij hier op aarde komt vervullen.

Het is ook wel zo dat entiteiten die gestraft moeten worden voor hun vorig leven, dat deze niet mogen kiezen. b v. Iemand die zelfmoord pleegt omdat hij het niet meer ziet zitten of iemand die zelfmoord pleegt omdat hij verslaafd is aan drugs, zal in zijn volgende leven in dezelfde omstandigheden terugkomen. Het is dan wel de bedoeling dat hij niet weer diezelfde fouten gaat maken.

Het is zo dat hoe ouder we worden hoe minder contact we hebben met de wereld waar we vandaan komen. Kinderen weten er dus eigenlijk meer over dan volwassenen. Maar kinderen weten nog niet goed hoe ze zulke dingen moeten verwoorden. En hele jonge kinderen (baby’s) kunnen niet eens praten. Het is ook zo dat er tegenwoordig meer en meer bijzondere kinderen worden geboren.

Ik bedoel niet enkel kinderen met een extra hoge I.Q. maar vooral ook kinderen met speciale gaven. Als het einde van de wereld in zicht zou zijn dan zouden deze kinderen niet meer geboren worden. Zij zijn de reders, zij zullen een nieuw medium worden. De mens wordt als maar bewuster en bewuster. een vb. dit is een voorbeeld van een verhaal van een paranormaal kind.

Het was nog een jong meisje in het vierde studiejaar in de lagere school. Op een dag begon zij zich in de klas nogal vreemd te gedragen haar handen werden krampachtig en ze sprak zoals een half verdoofd persoon. De leraar telefoneerde naar de ouders, om te verwittigen dat er iets mis was met hun dochter. Men dacht aan epilepsie. En ze besloten om ermee naar de huisarts te gaan.

De dokter (hypnotherapeut) vertelde de ouders dat ze op die momenten niet aanwezig was in de klas maar dat ze in een andere wereld zat. De dochter zelf vertelde dat zij rond de mensen ook kleuren zag. (De zogenaamde aura’s) Bij aardige mensen waren deze kleuren helder. Bij ander waren deze donker. Zij kon aan die kleuren zien wanneer die bepaalde mensen logen, of slecht gezind waren.

Het is wel duidelijk dat dit kind over de paranormale gave beschikt die men HELDERZIENDHEID heet. Deze mensen kunnen de AURA’s van mensen zien. Iedere mens heeft rondom zich een energieveld. Dit is ook logisch want wij bestaan uit atomen en ladingen. Dus wij stralen ook een deel van onze energie uit. En dit energieveld dat zich rond ieder van ons bevind noemt men de AURA. Naargelang onze fysieke en emotionele toestand heeft deze aura een andere kleur van uitstraling.

Dit komt omdat de frequentie van deze energie verandert. Ook de hoeveelheid van energie is veranderlijk naargelang de toestand. Over het algemeen heb je een redelijk constant energieniveau. Ik bedoel hiermee dat iedere mens zijn eigen energielevel heeft en dat dit in het verloop van de tijd weinig veranderd.

Dit kan natuurlijk wel veranderen in perioden van ziekte. Er is ook een evolutie waar te nemen in het verloop van de bewustwording. Dit wil zeggen dat een persoon die van kind naar volwassene evolueert, dat zijn energie niveau evenredig mee veranderd. Het evolueert samen met het bewustwordingsproces van een persoon, het evolueert samen met het karakter van een persoon.

Het is dus niet zo dat je iedere dag een ander energielevel hebt. Het is dus iets dat langzaam evolueert. U kunt uw energieveld wel veranderen door gebruik te maken van etherische oliën. (zie b v. in PARA-ASTRO maandblad : te verkrijgen bij de meeste dagbladhandels.) (is van naam veranderd : BLOOM )

Indien u ook ervaringen hebt met het zien van aura’s dan volgt hier een tabel waaruit je kan afleiden wat welke kleur beduidt.

Kleur Betekenis
rood activiteit, gezondheid en grote emotionaliteit
helderrood vreugde, erotiek en sensibiliteit
donkerrood uitgeput, zorgen, woede, boosheid
donkerbruin egoïsme, afhankelijk van drugs, medicatie, ziekte
oranje actieve intelligentie, zelfzekerheid, levenslust,
openheid voor de wereld.
oranje-rood dadendrang, ijdelheid, begeerte, idealisme.
oranje-geel scherp verstand, zelfbewustzijn
geel
discipline, groot ego, intellect en verstand, organisatietalent
groen
rust, vrede, verbondenheid met de natuur.
geel-groen
openhartigheid, sympathie, communicatie
donkergroen
materialisme, verslagenheid
blauw
rust, eenzaamheid, wijsheid, waarheid
licht blauw
idealen, wijsheid, verbinding met het hogere
indigo
grote moraal, geneeskracht
lila
mystiek, magie, onverdraagzaamheid
violet intuïtie, creativiteit, kunst, fantasie
wit Godsbewustzijn, spiritualiteit


De wetenschap is er zelfs in geslaagd om een filmmateriaal te ontwikkelen, waarmee men deze aura-energie kan zichtbaar maken op foto. Dit heet Kirlianfotografie. Of AURAfotografie.

Het zesde zintuig

Ieder mens heeft vijf zintuigen.
1)- we zien met onze ogen.
2)- we horen met onze oren.
3)- we ruiken met onze neus.
4)- we smaken met onze tong.
5)- we voelen met onze zenuwen.

Althans dit zijn de vijf voor ons gekende zintuigen. Een zintuig is dus een instrument om informatie van buiten ons lichaam te ontvangen en dit te vertalen naar signalen die onze hersenen prikkelen. Deze prikkels worden voor ons vertaald naar:

  • een beeld.
  • een geluid.
  • een geur.
  • een smaak.
  • een gevoel.

Zoals je kan zien zijn het deze vijf zintuigen die er voor zorgen dat we informatie ontvangen die we nodig hebben om te overleven. U moet zich eens voorstellen hoe erg het is om niet te kunnen zien of horen of ruiken of proeven of voelen. Maar eigenlijk heeft de mens nog een zesde zintuig. Dit zesde zintuig is onze geest zelf die ook in verbinding staat met de buitenwereld. Vroeger (zeer lang geleden) toen de mensen nog niet in staat waren om met woorden te communiceren, was het noodzakelijk dat deze mensen via hun zesde zintuig met elkaar in verbinding stonden.

Dit was de enige manier om met elkaar te ‘praten’. Maar hoe verder de mens zich begon te ontwikkelen, hoe minder men deze ‘gave’ nodig had. De mens leerde een taal. Het is daarom dat de kracht van het zesde zintuig langzaam maar zeker verwaarloost werd. Ook vandaag hebben wij ons zesde zintuig. Maar we gebruiken het niet meer. Af en toe komt het wel eens spontaan in werking. _Dit wordt dan ervaren alsof men overspoeld wordt met gedachten en/of beelden. Of het Déja vu effect._

Ons zesde zintuig hebben we ook nodig om op telepathische wijze gedachten te verzenden. Ons zesde zintuig is niet zomaar een ontvanger voor zulke energie, maar we kunnen het ook als zender gebruiken. Bij de meeste mensen werkt dit niet omdat ze
er niet voor open staan. Omdat
ze er niet in geloven. Zelfs
mensen die er niet in geloven
kunnen ook gedachten verzenden
en ontvangen.

Maar zij zullen
dit niet merken omdat zij iedere
gedachte die ze ontvangen aanschouwen
als hun eigen gedachten,
hun eigen fantasie. Als je
je zesde zintuig nuttig wil gebruiken,
dan moet je dit ook
trainen.

Wanneer je een zwaar gewicht wil heffen, dan moet je je hiervoor ook trainen. En met onze geestelijke capaciteiten moeten we hetzelfde doen. We moeten ze trainen, om er goede resultaten mee te kunnen behalen. Hoe men zijn zesde zintuig moet trainen vindt men terug in HOOFDSTUK 6 (cursus AT).

Ons zesde zintuig kan veel meer dan gedachten verzenden. We kunnen ook beelden verzenden. Op basis hiervan kunnen we verklaren dat twee personen eenzelfde droom hebben. Hun geesten zijn telepathisch verbonden. Ze ontvangen alle twee dezelfde gedachten dezelfde beelden dezelfde gevoelens. Dit komt dikwijls voor bij (1-eiïge) tweelingen. Omdat deze twee personen zeer dicht bij elkaar staan op geestelijk vlak.

Het kan ook gebeuren dat u droomt dat u met iemand anders in gesprek bent. En die andere persoon droomt dat hij met u in gesprek is. Het gesprek dat u met hem voert kan dan echt zijn. Datgene dat je tegen hem zegt in uw droom is hetgeen dat de ander droomt wat gij zegt. Maar ook hetgeen wat hij tegen u zegt in zijn droom is hetgeen wat ge van hem te horen krijgt in uw eigen droom. In dit voorbeeld staat u dus op geestelijk vlak in verbinding met de andere persoon.

U ziet het. Ons zesde zintuig is het zeker niet waard om verwaarloost te worden. Dankzij mijn cursus in hoofdstuk 6 geef ik u de kans om uw eigen zesde zintuig te ontplooien.

Je zal leren hoe je met je eigen geest kunt communiceren met anderen. Of hoe je met je eigen geest anderen kan beïnvloeden. Je zal leren visualiseren, zodat je anderen b v kan doen zweten door er gewoonweg aan te denken dat die andere het warm heeft. Als je de gedachten van die andere persoon wilt lezen, is het nodig dat je je leert inleven in die andere persoon zodat je denkt zoals hij denkt of beter dat jij denkt wat hij denkt. Je komt dan eigenlijk met uw geest in contact met de geest van de andere persoon.

Met Je voorstellings-vermogen kan je nog veel meer. B v je loop een wedstrijdje met z’n twee en tien meter voor de finish is het duidelijk dat je zal verliezen. Je beeld je dus zo levensecht mogelijk in dat die ander net voor de finish struikelt, en je zal zien dat dit soms wel lukt. Je moet hiervoor wel goed kunnen visualiseren. En je moet er echt in geloven dat het kan. Zie hiervoor in Hoofdstuk 6.

mini cursus Voodoo 😉

Dit visualiseren wordt ook veel gebruikt in de voodoo cultuur. Iets dat je zeker kent is het voodoo-popje dat doorboord wordt met naalden. Je zal je natuurlijk afvragen hoe dit werkt en of het daadwerkelijk ook bestaat. Om op dat laatste te antwoorden, kan ik niet ontkennen dat het bestaat. Ik zal de werking proberen uit de doeken te doen aan de hand van een voorbeeld. B v. er is iemand de je haat of iemand die je iets betaald wilt zetten omwille van wat hij jou heeft aangedaan of omwille van wat hij tegen jou heeft gezegd.

Nu maak je een popje dat deze persoon moet voorstellen. Het is heel belangrijk dat je jezelf erin doet geloven dat dit popje deze persoon is. Je doet er goed aan als je een persoonlijk iets van deze persoon in dit popje kan verwerken.

preparatie

Je moet er dus voor zorgen dat je b v een haarlok of een paar stukjes nagel van deze persoon kan bemachtigen en deze in het popje verwerkt. Het beste is, en dit wordt vooral in de voodoo magie gebruikt, dat je een beetje bloed van deze persoon bemachtigd. Dit omdat er in het bloed van die persoon een zeer persoonlijke energie zit. Bloed wordt in de voodoo magie veel gebruikt om bezweringen op andere personen uit te voeren.

Maar ik ga daar nu niet te ver op ingaan omdat dit buiten het kader van dit boek zou gaan. Alhoewel het veel met hypnose en het bovennatuurlijke te maken heeft. Maar laten we nu terug keren naar het voorbeeld ivm visualisatie. Wanneer we nu dit poppetje gemaakt hebben, gaan we ons even bezinnen.

Hiervoor moeten we de juiste sfeer creëren. We verduisteren de kamer waar we ons bevinden. En we ontsteken een paar kaarsen. Als je een blauwe lamp hebt of een ultra violet lamp (black light) dan mag je deze ook laten branden. Blauw en paars licht hebben een frequentie die overeenkomt met de geestelijke sfeer die wij nodig hebben. Een sfeer van geestelijke energie, je komt dichter bij het hogere te staan. Je schept een sfeer van magie, een hoger bewustzijn.

Gebruik de juiste symbool kleuren

Daarom is het ook goed dat je paarse kaarsen brandt ipv witte kaarsen. Nu worden we helemaal stil. We maken onze geest leeg. Dit wil zeggen dat we onze gedachten negeren, we denken aan niets meer. Je voelt de koude lucht langs je lichaam gaan. En je krijgt een koude rilling. Je probeert je volledig te ontspannen. Je mag op de achtergrond een CD of cassette opzetten met New Age muziek. Ondertussen laat je je gedachten vrij.

niet hocus pocus – maar hocus focus 🙂

Wanneer je dan helemaal tot jezelf bent gekomen en helemaal stil geworden. Wanneer je dan in de juiste sfeer zit, je gedachten op het juiste vibratieniveau, dan ga je je concentreren op dat popje. Terwijl je naar dit popje kijkt denk je aan die bepaalde persoon. Je wil dat hij lijd dat hij voelt dat jij de machtigste bent. Nu probeer je jouw haat die je voor die persoon hebt te voelen, je laat dit naar boven komen,…

En dan neem je een naald. Je stelt je voor hoeveel pijn die persoon zal hebben, wanneer je die naald in het voorhoofd van dat popje zou steken. Je wil dat hij het voelt. En dan,… Steek je die naald langzaam maar zeker door het voorhoofd van die persoon. Je hoort hem schreeuwen van de pijn. De naald doorboord zijn voorhoofd. Hij smeekt jou om ermee te stoppen, maar nu pas dringt het tot u door dat het echt werkt, dat jij de macht hebt om dit te doen.

En ondertussen schuift de naald dieper in het hoofd van dat popje. De naald zakt dieper en de vreselijke pijnen dringen van het voorhoofd door tot diep in de hersenen. Dan neem je een tweede naald en steekt deze ergens anders. En zo voort, en zo voort.

extra nota LET op:

Even voor de duidelijkheid. Het bovenstaande gaan we dus NIET doen. Het is gewoon uitleg hoe het werkt 😉

belang van voorstellings-vermogen

Je hebt nu gezien hoe het in z’n werk gaat. Maar je moet je voorstellingsvermogen trainen om deze gevoelens zo echt mogelijk te creëren, en dit door u deze voor te stellen. Hoe je je voorstellingsvermogen moet trainen ziet u in Hoofdstuk 6.

Er zijn ook mensen die via hun zesde zintuig bepaalde dingen
kunnen zien. Zij kunnen bijvoorbeeld de AURA van een mens zien. (de AURA is een energieveld dat rond iedere mens hangt. Het is een uitstraling van de interne energie. zie ook de tabel een paar bladzijden terug.) Zulke mensen, die meer zien dan anderen, noemt men helderzienden. (zie ook het voorbeeld van het meisje van een paar bladzijden terug). Het zijn gewone mensen die hun zesde zintuig sterk ontwikkeld hebben. (Het kan natuurlijk ook een gave zijn.)

hogere bewustzijn (buiten uzelf)

Maar zoals ik al eerder heb ‘gezegd’ iedereen die zich open stelt, en die er in geloofd, kan zijn zesde zintuig trainen. Het moeilijkste is het geloof. Want hoe moet je geloven in iets dat je niet kent, iets waar je geen ervaring mee hebt. Het is daarom dat ik u deze informatie geef. Om een basis te hebben om op te bouwen. Een huis kan je niet bouwen zonder basis. En op dezelfde manier kan je niet geloven in iets waar je nooit van gehoord hebt.
Iets anders waarvoor ons zesde zintuig gebruikt kan worden is de communicatie met de buitenwereld.

Het in verbinding komen met het hoger bewustzijn. Een contact met het collectief bewustzijn van alle mensen op aarde. Of het ontvangen van informatie via de geesten van gestorven mensen.

– Niet alle gestorven mensen gaan naar HET LICHT om te wachten tot ze terugkeren naar een nieuw leven op aarde om hun opdracht te volbrengen. Er zijn ook ENTITEITEN die hier op aarde blijven rondhangen om ons te helpen, om ons de nodige informatie te verschaffen. Men noemt deze entiteiten ook wel gidsen. Iedere mens heeft zijn persoonlijke gids die men in de volkstaal ook wel eens engel bewaarder noemt.

spirituele gidsen

Er zijn ook gidsen die informatie willen doorspelen naar het aardse leven, deze entiteiten hebben een medium nodig om met onze wereld te communiceren. Zo een medium noemt zichzelf een profeet. Een profeet haalt zijn informatie via zijn zesde zintuig uit de hoger wereld. Deze informatie deelt hij dan mede aan de andere mensen. Ook mensen die in de toekomst kunnen kijken hebben deze gave via hun zede zintuig. Een entiteit is niet gebonden aan tijd en ruimte, zodat deze informatie kan halen uit wat voor ons nog toekomst is.

Deze informatie komt dan via het zesde zintuig van die bepaalde persoon in zijn gedachten terecht.
U ziet het, we moeten ons zesde zintuig zeker niet verwaarlozen. Neen, We moeten het trainen om meer bewust te kunnen leven.

het zesde zintuig

Dankzij ons zesde zintuig kunnen we onze intuïtie aankweken, zodat we sneller een juiste beslissing zullen nemen, zonder dat we er over moeten nadenken. Want er zijn bepaalde momenten dat we niet de tijd krijgen om na te denken over een beslissing. Op zulke momenten moeten we vertrouwen op onze intuïtie. Intuïtie is een soort van voorgevoel dat we via ons zesde zintuig toegediend krijgen.

Het zesde zintuig is dus even belangrijk als de vijf anderen (ogen, oren, reukorgaan, smaakorgaan, en gevoel.) Ons zesde zintuig (onze geest) is de sleutel die we nodig hebben om de deur van het bovennatuurlijke te openen. Het is het communicatie middel met het hoger bewustzijn , de geestelijke wereld , de telepathie en andere voor de meeste mensen ontoegankelijke terreinen.

De reden dat deze terreinen ontoegankelijk zijn, is omdat wij er dikwijls niet voor open staan. En dit vooral omdat we er niet in geloven, omdat we er te weinig kennis van hebben. Het is nu net daarom dat ik dit boek geschreven heb. Al vanaf mijn tiende levensjaar was ik geïnteresseerd voor het bovennatuurlijke ik heb er vele boeken over gelezen, maar ik heb mij
vooral met de praktijk bezig gehouden. Ik heb ontdekt dat de mens veel, maar dan ook veel meer kan dan dat wat hij durft te vermoeden. Maar de meeste mensen blijven zwak op alle gebied, omdat zij weinig of niets weten over wat het leven te bieden heeft.

Omdat zij niet geloven in hun bewustzijn, in hun geest, in het collectieve bewustzijn (God) of in een leven na de dood. Ik heb ontdekt dat mijn leven meer is dan geboren worden, naar school gaan, gaan werken en dan sterven. En deze ervaringen wil ik met u delen. Door u meer bekent te maken met wat er achter het ‘gewone leven’ schuilt. Ik probeer u via dit boek de basis te geven waarop u kunt voortbouwen. Want uiteindelijk bent u het en niet ik die u bewustzijn moet ontwikkelen. Tot hiertoe hoofdstuk 5. Hierna volgt hoofdstuk 6. (cursus AT)

Terug naar top hypnose ebook

HOOFDSTUK6: Hypnose leren.

6° Cursus autogene training cursus zelf hypnose leren

Dit is ‘het hoofdstuk‘ waarmee u uzelf zult leren hypnotiseren. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid gesproken over hoe je jezelf moet hypnotiseren. U zult ontdekken wat u al jaren aan het zoeken bent. Er worden een hele boel praktijkgerichte voorbeelden gegeven i.v.m wat je allemaal met hypnose kan bereiken. We zullen het niet enkel over het bovennatuurlijke hebben, maar ook over de toepassing van hypnose in de geneeskunde. U zult zich leren ontspannen. Want dit is een zeer belangrijke stap om u te kunnen hypnotiseren.

U moet leren uzelf volledig tot rust te brengen. Want als u niet rustig bent dan kan je je niet volledig concentreren op uw doel.
Verder is het belangrijk om u erop te wijzen dat u de oefeningen dagelijks moet doen. U moet elke dag een kwartier tot een half uur vrij maken om uw dagelijkse oefeningen te doen. Je kan ook b v. dit half uur in 3 sessies van 10 minuten verdelen over de dag gespreid. U zult sneller resultaat halen als u dagelijks even met deze oefeningen bezig bent. En niet wanneer u b v. één keer per week in een keer 3 uur oefeningen doet.

hoe lang duurt de cursus

Er wordt in het boek ook soms vermeld dat u die bepaalde oefening een week moet doen, en dan met de volgende beginnen. Maar als u zelf merkt dat u die oefening na een week nog niet onder de knie hebt, zet deze oefening dan nog een week voort. Begin niet met een volgende oefening voordat u de vorige volledig beheerst. Als u dit wel doet zal de cursus mislukken zodat je helemaal opnieuw kan beginnen.

BS-HYPNOSE CURSUS (zelfhypnose)

*In de eerste plaats moeten we ons leren ontspannen. We moeten ons (figuurlijk) leeg maken. Dit leeg maken betekend dat u uw gedachten moet loslaten. Zolang we niet tot rust kunnen komen, kunnen we niet binnendringen in ons onderbewustzijn. We moeten ons voorstellen dat er tussen ons bewuste en ons onderbewuste een deur is. Deze deur is normaal gesloten, maar wanneer we gaan slapen zal deze deur langzaam maar zeker open gaan.

Zo komt ons onderbewustzijn naar boven als we slapen. Maar het probleem is dat we ons bewustzijn verliezen. Hetgeen dat we met hypnose proberen te bereiken is, dat we met ons bewustzijn door die deur naar ons onderbewustzijn gaan. We kunnen enkel door die deur als ons onderbewuste dat toestaat.

Geen deuren intrappen

De deur moet al op een kier staan. Wanneer we ons onderbewuste gedwongen wordt om toegang te verschaffen, dan zal het er zich tegen verzetten. Het is van belang dat we vrij worden toegelaten. En om dit te bereiken moeten we ons volledig ontspannen. We bevinden ons dan op de grens tussen ons bewuste en ons onderbewuste. Als we gaan slapen dan ontspannen we ons ook, we laten onze gedachten los en we vertrekken naar ons onderbewustzijn.

Via de oefeningen gaan we proberen om ons in dat grensgebied te houden om van daaruit er naar te streven om ons onderbewuste bewuster te maken, zodat we dus de grens tussen bewustzijn en onderbewustzijn verleggen.

Een mens gebruikt 10% van zijn hersenen.

Dit is een misverstand. Je gebruikt 100% van je hersenen. Maar:

Bij de gemiddelde mens is slecht tien procent van de hersenactiviteiten bewust. Maar via deze hypnotische oefeningen proberen we deze grens drastisch te verleggen, zo dat we veel bewuster gaan leven. Hierdoor zullen we ons zelf gemakkelijk onder hypnose kunnen brengen zo dat we veel meer macht krijgen over ons eigen lichaam en als het moet meer macht over andere personen.

wat is zoal mogelijk

Als we ons voldoende trainen zullen bewust aan telepathie kunnen doen. We zullen bewust gedachten kunnen lezen en anderen uw gedachten opleggen. Je zal je wel afvragen of iedereen dan je gedachten zou kunnen lezen, hierop moet ik antwoorden dat alleen de mensen aan wie je je gedachten wilt laten kennen, dat deze uw gedachten kunnen lezen. Dus enkel als je het zelf wil.

Je kan dus eigenlijk stellen dat jouw wil wet is.
Er zijn ook nog andere bovennatuurlijke fenomenen die je bewust zult kunnen uitvoeren, en dit dank zij dé hypnose cursus van en door Dhr Bruno Stroobandt. Het belangrijkste is dat je er vertrouwen in hebt en dat je er in geloofd.

zwart – wit

Je kan je aangekweekte geestelijke krachten voor twee doeleinden gebruiken. Het is net hetzelfde als witte en zwarte magie.
Je kan hypnose gebruiken vanuit een egoïstisch standpunt enkel ten voordelen van jezelf of om anderen te kunnen uitbuiten. Maar je kan hypnose ook gebruiken om jezelf en anderen te helpen, om een betere samenleving te bekomen en in functie van vriendschap en liefde voor mens en natuur, en niet vanuit het standpunt van haat en wrok. Het is aan u om daaruit uw eigen moreel oordeel te vellen.

Maar ik hoop dat je mijn cursus volgt voor het goede, voor geluk en vrede onder de mensen, voor het SAMEN leven en niet vanuit het kwade gezien. Bovendien kan het zelfs gevaarlijk worden wanneer je je gaat bezig houden met zwarte magie, met het kwade, met demonische krachten. Dit omdat we ons op het astrale pad wagen. Hoe dieper we ons onder hypnose brengen, hoe dichter we bij de astrale wereld komen te staan. En in de astrale wereld worden emoties en gedachten gematerialiseerd.

Wanneer we er dus aan beginnen met haat en wrok of met angsten voor het kwade, dan kunnen we voor onaangename verrassingen komen te staan. Omdat deze angst of wrok dan gematerialiseerd wordt.

* Laten we terugkeren naar de cursus.

Zoals ik al vroeger gezegd heb, heeft iedere gedachte tot gevolg dat er krachten ontstaan om die gedachte te verwezenlijken. Dat wil dus zeggen dat we rustig zullen worden door tegen onszelf te zeggen dat we rustig worden. (en als we dan ook nog een beetje moeite doen, dan lukt dit zeker)

*En dit is dan ook onze eerste oefening. “Ik kom tot rust.” U kunt het best in een gemakkelijke stoel of zetel gaan zitten, zodat u met uw hoofd gemakkelijk kunt achteruit leunen. U kunt deze oefeningen ook doen vlak voordat u gaat slapen. U gaat dan gewoonweg in u bed liggen met uw armen losjes naast u.

Je moet jezelf ontspannen en diep in- en uitademen. Het best is ook dat u uw ogen even sluit tijdens deze oefening. Je moet ook voorkomen dat er geen mensen in uw buurt zijn die u kunnen storen. U kan ook b v een cassette met ontspannende New Age muziek draaien. Het is goed dat u deze oefening een 10-tal minuut-jes doet. En dit ongeveer een week lang. En je zal dan zien dat je snel tot rust zal kunnen komen.

ook goed als relaxatie oefening

* Dit is ook bruikbaar als u bijvoorbeeld kwaad bent. U zult zich snel kunnen beheersen door op uw ademhaling te letten. Ik geef u een paar suggesties die u kunt gebruiken bij deze oefening.

* Mijn ademhaling is heel rustig.
** Ik word geademd.
* Ik kom volledig tot rust.
** terwijl je inademt zeg je “ik adem rust in”
* terwijl je uitademt zeg je “ik adem onrust uit”
** Ik voel mijn spanningen wegdrijven.

* Dit was de eerste oefening. Je mag niet verder gaan met de volgende oefening totdat je de eerst volledig kunt. Dit wil zeggen : Je moet jezelf volledig kunnen ontspannen en tot volledige rust komen binnen de minuut. Zeg niet dat je dit direct kunt, en zelfs wanneer dit wel zo is, probeer dan minstens deze oefening gedurende één week te doen (10 minuten per dag)

*De tweede oefening is het opwekken van een gevoel van zwaarte.

Voor men deze oefening doet moet men even de vorige oefeningen doen. *U gaat weer in uw zetel zitten , u komt tot rust, en u sluit uw ogen. U legt uw armen losjes op uw benen. En nu stelt u zich voor dat uw rechterarm zwaarder en zwaarder wordt. U probeert zich dit zo goed als mogelijk voor te stellen. Als u uw arm na enkele dagen nog niet zwaarder voelt worden, dan moet u zich het volgende voorstellen.

oefening:

* Mijn arm ligt op mijn been. Ik weet dit omdat ik dat voel. En ik voel dit omdat mijn arm door de aarde wordt aangetrokken. Mijn arm heeft dus een gewicht, mijn arm is zwaar.

oefening:

* U kunt zich ook het volgende voorstellen. U sluit uw ogen en beeld zich in dat u in een open lift staat aan de wand van een stelling aan een hoog gebouw. U hebt in uw rechter hand een bowling bal die heel zwaar is. Uw arm is nu zo zwaar dat deze aan de grond blijft zelfs wanneer de lift naar boven wil.

hypnose leren – oefening:

* Nadat u beseft dat uw arm zwaar is, zal de oefening wel beter gaan. U doet deze oefening ongeveer twee weken, en dan gaat u verder naar de volgende oefening. Als u het na 2 weken nog niet kunt, doe dan verder met deze oefening.

Ga niet verder tot je het vorige kunt.
hypnose leren – oefening:

U komt tot rust en u stelt zich voor dat uw beide armen zwaar worden. ook deze oefening moet u blijven doen tot u ze volledig onder de knie hebt.

* U mag verder gaan als u binnen de 1 à 2 minuten -zich volledig kunt ontspannen – in beide armen een gevoel van zwaarte kunt opwekken.

hypnose leren – oefening:

*De volgende oefening : zelfde als vorige oefening, maar nu een zwaarte gevoel in armen en benen.

hypnose leren – oefening:

*De laatste zwaarte oefening.: U voelt heel uw lichaam zwaar worden.

*Het is van belang dat u alle vorige oefeningen kunt, pas dan kunnen we verder met de volgende sessie.

*We zijn nu bezig met de oefeningen van de onderbouw. U moet rekenen op een minimum periode van ongeveer 3 maanden voordat u alle oefeningen van de onderbouw zult kunnen.

* We hebben reeds besproken :

-Rust – Zwaarte

Wat nog zal komen (voor de onderbouw)

-Warmte – Organische oefeningen.

opfrissen na de oefeningen:

*** Na iedere oefening kunt u een paar rek en strek oefeningen doen, om uw spieren terug wat te spannen en om terug bewuster te worden. U kan ook uw gezicht eens wassen met koud (fris) water. Je zal zien dat het wonderen doet. Geef je zelf ook de suggestie mee dat wanneer je deze oefeningen later nogmaals doet, dat je deze bewustzijnsvormen dan sneller zult bereiken. Zeg ook op het einde van een sessie dat je helemaal terugkomt uit de hypnose en dat je terug volledig bewust wordt van het dagelijkse leven.

hypnose leren – oefening:

het warmte gevoel

* Nu gaan we dezelfde oefeningen als bij de zwaarte oefeningen doen , maar nu met een warmte gevoel. U moet de warmte door uw lichaam voelen vloeien. (zelfs als het buiten vriest) Elke oefening doet u een week tenzij u langer nodig heeft. Ik vat deze oefening in het kort samen.
rechter arm : warm
beide armen : warm
armen en benen : warm
hele lichaam : warm

* Nu u al deze oefeningen kunt, moet je deze drie hoofdgroepen ter gelijke tijd trainen. U moet dus binnen de 1 à 2 minuten de toestand Rust-Zwaarte-Warmte kunnen bereiken.
En dan volgt nu de laatste oefeningen reeks in verband met de

onderbouw van de autogene training.

* hypnose leren – Organische oefeningen:

U moet ook deze oefeningen blijven doen tot u ze beheerst.
Geef het niet te snel op, het kan zijn dat u meer dan een week nodig hebt per oefening.

hypnose leren – oefening:

1) – Mijn ademhaling is heel rustig, Ik word geademd.
2) – Mijn hart klopt kalm en krachtig
(mensen die het aan hun hart hebben vervangen deze suggestie misschien best door : Mijn hart klopt kalm en regelmatig)

3) -Warmte stroomt door m’n buik (maagstreek)
4) – Mijn voorhoofd is heerlijk koel.

hypnose leren – oefening:
* Mijn voorhoofd is heerlijk koel.

Dit is de laatste stap van de onderbouw. Hierdoor zal het bloed door uw hoofd minder snel gaan vloeien waardoor uw voorhoofd afkoelt. En dit in combinatie met uw zwaar en warm aanvoelend lichaam brengt ons reeds in een andere bewustzijns-toestand. Ons reactie vermogen is afgenomen, waardoor alles zich sneller gaat afspelen (dit lijkt zo omdat we minder snel reageren, tijd heeft nu een andere dimensie gekregen). We komen in een zweverige toestand. Net zoals bij het gebruik van drugs, maar nu onschadelijk en volledig natuurlijk.

chemische – hypnose = narcose

Je kan deze toestand ook bekomen door het inhaleren van ether (Dit is geen advies! – het is gevaarlijk, ongezond en brandbaar!). In arme landen werd of wordt dit als een soort van softdrug gebruikt. Ether is een sterk riekende vloeistof die gebruikt wordt voor het plaatselijk verdoven en of ontsmetten van schaafwonden en andere kleine wonden. Vroeger werd dit in de medische wereld als narcotica middel gebruikt. Als je er even aan riekt dan veroorzaakt dit een korte bedwelmend gevoel.

Bij voortgezette inhalering kan het tot bewusteloosheid leiden. Het werkt psychisch verslavend. Dit betekend dat je lichaam het wel kan missen, maar geestelijk is het verslavend. Je lichaam gaat er ook aan wennen zodat je steeds een grotere dosis nodig hebt. Maar waarom zou je ether inhaleren, als je dezelfde toestand via hypnose kan bekomen? Bovendien is het ook brand gevaarlijk!!!

* Als we al de vorige toestanden binnen de 2 minuten kunnen bereiken dan hebben we de onderbouw van de autogene training volledig onder de knie. Dit zou ongeveer op 3 à 4 maanden moeten kunnen.

Hypnose leren: Wat kunnen we reeds met de onderbouw bereiken ?

  • We kunnen nu positieve suggesties aan ons onderbewustzijn doorgeven.
  • We hebben nu een hypnose stadium bereikt waarmee we onze gaven kunnen aankweken. B v. We kunnen er voor zorgen dat we onze leerstof sneller kunnen leren. Of we kunnen proberen ons visueel geheugen te trainen.
  • Deze toestand is in ieder geval geestverruimend. Dit wil zeggen dat we heel wat zullen bij-leren. We worden ons meer bewust van wat er zich in ons onderbewuste afspeelt. We zullen nadenken over ons denken.
  • Deze toestand is de basis voor de AT bovenbouw. We zullen nu sneller ons doel bereiken.

AT BOVENBOUW : Dit is het tweede deel van de hypnose leren cursus.

Als u alle dagen uw oefeningen gedaan hebt zou u het vorige deel op 3 maanden kunnen kennen. Maar er zijn natuurlijk ook uitzonderingen, sommige mensen zullen er 6 maanden over doen en andere maar 1 maand. Dit alles is afhankelijk van uw instelling t.o.v. hypnose. Dit wil zeggen :
– gelooft u in hypnose? – hebt u schrik van hypnose? – hebt u vertrouwen in hypnose? …..enz.

Maar nu u eindelijk dat eerste deel onder de knie hebt, zal het tweede deel voor iedereen ongeveer even snel verlopen.

In het tweede deel zullen we ons verder verdiepen in ons bewustzijn. We zullen nog bewuster worden van ons onderbewustzijn. Dit tweede deel zal nog ongeveer 8 weken duren. Daarna bent u in staat om uzelf onder hypnose te brengen, en zo diep te gaan als u zelf wenst.

Let op voor je verder gaat.

Een voorwaarde om aan het tweede deel te beginnen is dat u de onderbouw volledig moet beheersen. Als u de onderbouw niet volledig beheerst, begin dan niet aan deel twee. Dit omdat u dan in deel twee kan mislukken, zodat u uw vertrouwen in de hypnose verliest. En dan staat u minder ver dan voor u aan deel twee begon. En dan kan je helemaal opnieuw beginnen. U hebt dan al die maanden voor niets gewerkt, en dat zou je toch niet willen.

Je hebt het eerste deel volledig onder de knie als u het stadium Rust-Zwaarte-Warmte-Koel hoofd. binnen de 1 à 2 minuten kan bereiken. U moet de toestand van de onderbouw intensief kunnen bereiken. En pas dan kan je verder met deel 2.

zelf-hypnose oefeningen bovenbouw:

*De oefeningen van de bovenbouw van de autogene training vragen een verzonkenheids-duur van ongeveer 1 uur per dag.

*De eerste oefening is de fixatie.

U gaat terug in uw zetel zitten en u brengt zich in de toestand van de onderbouw. Daarna sluit u uw ogen en terwijl uw ogen gesloten zijn kijkt u naar het punt tussen uw wenkbrauwen.

Je kan ook naar een bepaald punt in je kamer blijven kijken, maar dit is minder effectief. Wat ook zeer rendabel is, is het volgende : Je verduisterd de kamer waar je zit, en je ontsteek een kaars. Daarna ontspan je jezelf en je fixeert je op de vlam van de kaars. Je zal merken dat je door deze fixatie-oefening nog dieper wegzinkt. Nog dieper naar uw onderbewustzijn.

— telkens als u gedaan heeft met uw oefeningen kunt u uzelf een aantal suggesties geven om terug volledig wakker te worden. U kan ook een paar rek en strek oefeningen doen, of uw gezicht eens met fris water wassen. U kan uzelf ook het volgende verhaal voorstellen.

ontwaken uit hypnose – zond je moe te voelen

* U bevindt zich in een tunnel die zich 10 verdiepingen onder de grond bevind. Aan het einde van de tunnel is een lift om naar boven te gaan, terug naar de buitenwereld. U wandelt naar die lift toe. Aan de muur hangt een kastje met een druktoets. U drukt op die toets en u hoort dat de lift naar u komt. De liftdeuren gaan open. Je stapt in de lift en drukt op de toets om naar boven te gaan.

De liftdeuren sluiten en de lift begint naar boven te gaan. Je voelt dat je uit de diepte naar boven komt. Hoe dichter we bij ons doel komen, hoe meer je je opgelucht voelt. Hoe meer je je vrij voelt. We zijn er bijna, nog drie verdiepen, nog twee, nog één.

We zijn er, de liftdeuren openen (je doet je ogen open) Je stapt uit de lift en je voelt je weer helemaal O.K. Nu kan je dit verhaal ook gebruiken om onder hypnose te komen, maar dan moet je het wel in de tegenover gestelde richting lezen.

* De tweede oefening is de kleuren schouwing.

U brengt zich weer in het eerste stadium en u houdt uw ogen gesloten. Nu probeert u heel uw gezichtsveld met 1 kleur te vullen.
In den beginne zullen er zich automatisch bepaalde kleuren voordoen. Dit zijn meestal uw eigen kleuren. (zie ook in de tabel in vorig hoofdstuk). Maar de bedoeling is dat u zich er in oefent om de kleur te zien die u wilt zien. En dat heel het veld gevuld is met één kleur.

Wanneer u dit kunt kan je verder gaan met de volgende oefening. Als het je niet lukt om de kleur te zien die je wenst te zien, begin dan eerst met het aanschouwen van de kleuren die automatisch op u afkomen. Na een paar dagen kan je dan opnieuw proberen om een kleur te zien die je wilt zien. Je zult dit misschien een stomme oefening vinden, maar dit is een zeer belangrijke oefening in verband met het actief visualiseren. Als we direct zouden beginnen met het voorstellen van voorwerpen, dan zou dit hoogst waarschijnlijk niet lukken.

hypnose leren – actief visualiseren

Daarom moeten we aan de basis beginnen. En de basis van het visualiseren zijn de kleuren. In de vorige hoofdstukken heb je kennis gemaakt met wat je zoal kan bereiken dankzij visualisatie. Als je deze voorbeelden leest, dan wordt je je bewust dat je deze oefeningen zeker moet doen, want actief visualiseren is een zeer grote geestelijke kracht, waar je zeer veel mee zult kunnen bereiken. Dankzij het visualiseren kan je je dromen werkelijkheid zien worden. Je kan het ook gebruiken om een beter geheugen te krijgen.

U zult gemakkelijker iets kunnen onthouden als u het feit vermengt met een beeld. Maar het is ook van toepassing bij telepathie of psychokinetika (PK). psychokinetika is de geestelijke kracht die het mogelijk maakt om voorwerpen te laten bewegen zonder deze aan te raken.

meta-physica

Ik heb al gezegd dat iedere gedachte krachten veroorzaakt om die gedachten te verwezenlijken. En hoe duidelijker die gedachten zijn hoe meer krachten er zullen ontstaan. Dus als u zich via deze opgewekte beelden zich bv voorstelt dat een bepaalde persoon moet niezen, dan zullen er krachten ontstaan waardoor die persoon moet niezen. Hoe echter de beelden, hoe meer krachten.

hypnose en de astrale wereld

Ik heb ook al verteld over de astrale wereld waarin gedachten en emoties gematerialiseerd worden. Als we ons onder een diepe hypnose bevinden, dan staan we ook dichter bij deze astrale wereld. Ik hoop dat het voor u duidelijk wordt hoe de gedachten krachten veroorzaken om deze gedachte te verwezenlijken. Als je er dus sterk aan denkt dat die andere persoon moet niezen, dan zal het benodigde om die persoon te laten niezen gematerialiseerd worden.

En dit mag op het astrale gebied blijven, het is voldoende dat die andere persoon denkt dat er iets aanwezig is waardoor hij moet niezen. Het gematerialiseerde wordt bij die persoon dus terug omgezet naar gedachten.

de kracht van visualiseren

Dankzij actief visualiseren kunnen we ons ook b v genezen. En dit door ons zo echt mogelijk voor te stellen dat we gezonder worden.
B v. u heeft ernstige buikpijn. Dan stelt u zich voor dat er warme energie door uw maagstreek vloeit En u geeft uzelf de suggestie dat uw maag aktiviteiten terug normaal worden. Dat u geen pijn meer voelt. …
En je zal inderdaad merken dat je buikpijn verdwijnt. Dit verklaart ook waarom kinderen soms lopende stoelgang krijgen wanneer ze voor het eerst naar school moeten, of tijdens de examens.

Het is gewoonweg door hun angsten en negatieve gevoelens dat zij deze lopende stoelgang oproepen (onbewust natuurlijk), en zo hebben ze een reden om thuis te blijven.

Een voorbeeld waar u PK kunt gebruiken is wanneer u een dobbel- spel speelt. U zult dan b v elke keer weer een zes gooien. Terwijl u de dobbelsteen laat rollen sluit u uw ogen en dan stelt u zich zo levensecht mogelijk voor dat de dobbelsteen stopt met het cijfer zes langs boven.
* En nu terug naar de oefeningen.

*oefening drie is de object beschouwing.

*U probeert zich simpele dingen voor de geest te halen. Zoals b v een kat, een boom, een boek, een klok, enz. U gaat weer in uw gemakkelijke zetel zitten. U sluit uw ogen en u ontspant zich volledig. Nu probeer je een voor een de eenvoudige voorwerpen voor uw oog te halen. In den beginne zal dit niet altijd zo direct lukken. U zult het voorwerp misschien even zien, en daarna verdwijnt het onmiddellijk. Je mag de hoop niet opgeven. Je probeert het gewoonweg opnieuw, en je probeert het steeds langer en langer in beeld te houden.

enkele tips

Een tip : * begin met voorwerpen die je zeer goed kent, of die je regelmatig in het dagelijkse leven tegen komt. Neem bv een boom of je TV of auto.
tip 2 : Je kan ook een eenvoudig voorwerp op de tafel voor je leggen, en dit dan gedurende een tijdje bestuderen. Daarna sluit je je ogen en probeert het voorwerp voor de geest te halen.

Als u dit stadium van visualiseren goed kunt, dan kan je verder gaan naar deel twee van deze oefening. Maar zeg niet te vlug, ik kan het. Probeer elke oefening minstens een week te doen.

* En dan nu de volgende oefening.

U probeert nu meerdere voorwerpen ter gelijke tijd te zien. b v een bord en een lepel , een boek en een bril,… Bedenk zelf nog andere combinaties. U moet dit beheersen voordat u verder gaat naar de volgende oefening.

* Nu moet u zich gaan oefenen op bewegende beelden.

Ik geef u hier een voorbeeld. b v u ziet een lepel naast een kop liggen en deze stijgt op , zweeft boven de kop en plonst erin.

Het is de bedoeling dat je je dit zo levensecht mogelijk probeert in te beelden.
Ik hoop dat je zelf creatief genoeg bent om zelf ook een paar andere voorbeelden te bedenken.

*Een laatste stap is de interne film.

Bedenk zelf een situatie waarin jij de hoofdrol speelt. vb. Het is ‘s morgens half negen en je kijkt op je klok. Dan bedenk je dat je nog naar de bakker om een brood moet. Je gaat naar de kapstok en doet je jas aan. En je gaat naar buiten en wandelt naar de bakker. Je ziet dat er nog mensen voor je zijn in de bakker, en je wacht rustig je beurt af. Dit terwijl je de acties van de andere mensen koel analyseert. Dan is het jouw beurt. Je vraagt aan de bakkerin een rond grof gesneden brood. Ze neemt een brood uit het schap en steekt het in de snijmachine. Daarna steekt ze het vers gesneden brood in een zak en legt het voor uw neus op de toog. Je betaald en wandelt terug naar je knusse huisje.

Niet snel, snel, snel – details zijn belangrijk.

Probeer deze voorstelling zo reëel mogelijk te maken, sla geen details over. En herhaal deze oefening tot je ze goed kunt. Daarna kan je zelf nog een paar andere verhalen bedenken.
Als je deze oefeningen onder de knie hebt, dan kan je van jezelf zeggen dat je kan visualiseren. Je bent dan in staat om een innerlijke film op te roepen. Het is een soort van droom, maar nu met het verschil, dat je te zien krijgt wat je wil zien. Hierdoor kan je bepaalde gedachten voorzien van een bijbehorend beeld.

ook goed om te studeren

Dit is handig tijdens de examen. Want het is eenvoudiger om beelden te onthouden dan namen. Deze beelden mogen ook absurd zijn. Als de beelden absurd zijn dan onthoud je ze nog beter.
vb. Je moet voor het elektronica examen onthouden dat een zekere heer Karson een bepaalde rekenregel heeft ontworpen. Je zal tijdens het examen wel weten dat een zekere heer die bepaalde regel heeft ontworpen, maar hoe was die naam ook al weer.
Daarom moeten we tijdens het studeren de naam Karson associëren met een bijbehorend beeld. Als je de naam ontleed dan ontdek je twee Engelse woorden.

Dit zijn car en son. Je kan je dus voorstellen dat het de zoon van de auto is. Dit is misschien absurd, maar je zal tijdens het examen de zoon van de auto zien, en hierdoor weet je dat de naam Karson is. Wat sommige lezers gezien zullen hebben is het feit dat er het franse woordje garçon in zit. Zij zullen dus de naam Karson associëren met een ober.

* Oefening vier zijn de abstracte begrippen.

Deze oefening is wat moeilijker omdat men abstracte begrippen niet kan vastgrijpen. Dit is een oefening die gebaseerd is op uw gevoel. vb U stelt zich voor wat voor u liefde is. Houd u zeker enkele dagen bezig per begrip. Het is de bedoeling dat u ruimer gaat denken over deze begrippen, en dat u deze kunt interpreteren.
Het volgende begrip is geluk. Stel u voor wat voor u geluk is. Wat geluk voor u te betekenen heeft.

tevredenheid

Daarna komt het begrip tevredenheid aan de orde U kunt zelf nog een paar andere abstracte begrippen bedenken. Wat je niet moet doen is gaan zitten bezinnen over begrippen zoals haat en wrok. Want het is niet de bedoeling dat we ons op dit pad begeven. Als we hypnose toepassen in functie van het kwade kunnen we wel veel grotere krachten bekomen. Maar deze demonische krachten kunnen ook gevaren met zich meebrengen. Uit eigen moreel besef moet je weten dat je moet kiezen voor het goede. Waarom zouden ze het anders het GOEDE noemen.

* Oefening vijf is het “eigen”.

U moet zich nu gaan bezinnen over uw eigen. Leer uzelf kennen voordat u een ander leert kennen. Wat is het nut van uw bestaan. Wat is uw plaats in de maatschappij. Hoe voelt u zichzelf. Handel je moreel goed, of handel je moreel kwaad. Door deze oefening leer je jezelf beter kennen, dit is een belangrijke basis voor de volgende oefening.

* Oefening zes is zich in een ander inleven.

Stel u voor dat u die andere persoon bent. Wat denkt hij, hoe voelt hij zich. Het is daarom dat de oefening der abstracte begrippen van belang was. Want als u aanvoelt dat de andere persoon gelukkig is, en u beseft zelf niet wat geluk is, hoe kan je dan aanvoelen wat de ander voelt. Deze oefeningen zijn van belang om aan telepathie te kunnen doen. Uw wil en gedachten overbrengen zonder iets te zeggen. Je moet zelf onderverdelingen voor deze oefening bedenken, omdat dit een persoonlijke oefening is. Je bepaald deze onderverdeling op basis van de vraag : Wat is mijn be-doel-ling.

* Oefening zeven het begrip mens zijn.

Hiermee bedoel ik wie of wat zijn wij. Hoe denken wij.

* Oefening acht inzicht in jezelf.

Deze oefening hebben we eigenlijk al gedaan maar het is belangrijk
dat we als laatste stap terug keren naar ons zelf.
Wie ben ik, Wat is mijn functie,….
Als u al deze oefeningen gedaan hebt, zit de autogene training
er op. U zult nu wel zelf kunnen bedenken welk nut dit alles
heeft gehad, en dat het zeker geen nutteloze moeite was.

Als u de training volledig onder de knie hebt zult u heel wat
meer kunnen bereiken dan vroeger.

Terug naar top hypnose ebook

BS-Hypnose leren – HOOFDSTUK7:

Enkele praktische toepassingen.

bla bla bla

Als ik ooit tijd heb zal ik dit hoofdstuk schrijven . Kort samengevat, is dit beperkt tot uw fantasie.


Nawoord. BS-Hypnose Leren…

Er bestaat geen zwarte of witte magie, er bestaat enkel gewone
magie, maar er zijn mensen met goede bedoelingen en mensen met
slechte bedoelingen. En dit zelfde geldt ook zo voor hypnose.
Hypnose is er om uzelf of anderen mee te helpen. Maar er zijn
mensen die daar misbruik van maken. Zij gebruiken de hypnose
om macht te bekomen. Om over anderen te kunnen heersen. Of ze
volgen een cursus enkel uit eigen zelfzuchtig belang, of om er
uiteindelijk geld uit te kunnen slaan.

Ik heb het niet over hypno- therapeuten of andere mensen die geld vragen voor hun diensten. Maar ik heb het over mensen die hun beinvloedings kracht gebruiken of beter gezegd misbruiken om mensen op te lichten.

Hypnose leren – The end – nu is het aan u 🙂

Het is volledig aan u om te beslissen voor welk doel u mijn of
andere hypnose cursussen gebruikt. Desnoods om de kachel via
psychokinetika te doen ontbranden. Maar ik hoop dat u het voor
een goed doel gebruikt, ten gunste van uzelf en uw medemens.
Ik hoop dat u het een aangenaam boek vond, boordevol met
nuttige informatie. Ik hoop ook dat u iets bijgeleerd hebt, en
dat u ook daadwerkelijk de cursus volgt. Houd het niet enkel
bij theoretische kennis, maar stort u ook in de praktijk.

Standaard copyright blablabla 🙂

Dit boek is eigendom van BRUNO STROOBANDT. U hebt enkel het
recht betaald om dit boek te gebruiken.
U hebt niet betaald voor de auteursrechten, deze blijven dus
voor 100% eigendom van Bruno Stroobandt.
U hebt dus geen recht om kopie’s van dit boek te maken om deze
verder te verkopen, of door te geven aan derden.
U mag geen kopie maken van eender welke bladzijde, onder welke
vorm dan ook (kopie, micro film, computer,…), zonder schriftelijke
toelating van de auteur. Enkel een link naar het volledige boek (artikel) op infonosity.net : bs-hypnose – hypnose leren – gratis boek

Copyright (c) BRUNO STROOBANDT 1993…tot 50 jaar na mijn dood. 🙂

Einde ‘hypnose leren’: terug naar mentaal-index