Categories
Mentaal Geld verdienen

De kracht van Het Onze Vader.

De Bijbel en het onze vader als economische handleiding. Het Onzevader (Onze Vader) gezien vanuit een magisch en economisch standpunt. (Positief Denken – The law of attraction) (Not God’s will be, but your WILL be.)

Het onze vader : De Bijbel als economische handleiding. het onze vader gebed uitleg: Copyright (c) Bruno Stroobandt - Infonosity.net

Het Onze Vader gebed uitleg: De Bijbel en het onze vader als economische handleiding. Het Onzevader (Onze Vader) gezien vanuit een magisch en economisch standpunt. (Positief Denken – The law of attraction) (Not God’s will be, but your WILL be.)

Waarom beantwoord onze vader (God) mijn gebeden niet?

Omdat Onze Vader die de katholieke kerk ons voorliegt niet bestaat misschien!?!
Mensen worden vanaf hun geboorte gehersenspoeld door hun ouders (die zelf gebrainwasht zijn) door hun leerkrachten, door de media, de Kerk, de regering, enz.

Met als enige doel jou tot onderdaan te maken van de paar echt rijke families die de hele planeet regeren. (En Bill Gates, de zogezegd rijkste man ter wereld is zelfs niets vergeleken met deze maffia (The Illuminati, the new world order.) Ze zorgen er voor dat je net genoeg verdient om niet massaal in opstand te komen. En je werk als loonSLAAF te vervullen.
Ze zaaien terreur om de mensen te verlammen en zo hun wil door te voeren. (Zie bvb de nodige bewijsfilmpjes op YouTube waaruit blijkt dat Bush 9/11 zelf in scene heeft gezet.)

Volgens die maffia moeten we nu braaf slaaf spelen en nieuwe slaven kweken (Ga en vermenigvuldig U, zoals de Katholieken elke zondag zeggen) en dan worden we later in de Hemel beloond. (not)
Tijd om Wakker te Worden. En jezelf ervan Bewust te worden dat je Nu leeft. Dat je NU recht heb op rijkdom, gezondheid, gelukzaligheid enz.

Het Onzevader (Onze vader). (origineel)

Onze Vader, die in de hemel is,
Geheiligd is uw Naam.
Uw rijk komt.
Uw Wil geschiede,
Op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Voor hun is het koninkrijk,
en de macht,
en de glorie,
voor altijd.
Amen.

Waarom beantwoordt God mijn gebed niet?

Omdat de God van de Katholieke- en andere (religieuze) sektes niet bestaat misschien?

Voor meer bewijst zie deze externe site (Eng): God is Imaginary.com Proof that God nor Jesus exists.
Als er al iets als een God met scheppende kracht bestaat, dan ben jij dat zelf. Kijk maar om u heen : huizen, auto’s, mensen, rijkdom, armoede, gelukzaligheid, depressie, vrolijkheid, verdriet, enz enz. Al deze dingen zowel materieel als emotioneel, zijn allemaal begonnen met een gedachte in de schepper (de mens). En vermits de schepper een God is, is de mens een God.

Hoe staat dit nu in relatie met Het Onzevader (Onze Vader)?

Onze Vader, die in de hemel is:

Onze Vader (God) is een metafoor voor jou als schepper. Die in de hemel is. Dit zijn onze gedachten of spirituele atmosfeer.

Geheiligd is uw naam. Uw rijk komt. Uw WIL geschiede op aarde als in de hemel. :

We vereren en erkennen onze oneindig creatieve gedachten kracht. En het feit dat onze gedachten die we in onze geest bedenken (hemel) zich uiteindelijk zullen manifesteren in de materiële wereld (aarde). Hoe snel die manifestatie plaats vindt is afhankelijk van hoeveel energie we hierin stoppen (=geloof) Je moet er zoveel energie in stoppen dat deze u aanzetten tot ACTIE.

Geef ons heden ons dagelijks brood.:

Dit is waarom we vragen in dit gebed. Als dit is wat je wenst, verander deze zin dan niet. Uiteindelijk krijgen we waarvoor we bidden. Dus kom achteraf niet klagen als je maar net genoeg verdient om te overleven. Je hebt er dagelijks om gevraagd, dus je hebt het gekregen 🙂

En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade. :

Dit gaat over hoe we ons doel moeten bereiken en wat we niet moeten doen. Het kwade of de duivel is ook hier een metafoor voor alles wat niet overeenstemt met uw (God’s) originele gedachte of wens.

bvb: Als je jaloers bent dat Bill Gates de rijkste man op aarde is. En er bij stil staat dat hij dit wel op een oneerlijke manier zal geworden zijn. Of dat geld slecht is. Dan zijn al die negatieve gevoelens of gedachten uw duivel die er zullen voor zorgen dat je niet rijk zal worden als je bid voor geld.

Voor hen is het koninkrijk en de macht en de glorie voor altijd.:

En voor de mensen die intelligent genoeg zijn om zich aan deze regels te houden, hun wil zal geschieden. En hun mentale gedachten zullen zichzelf manifesteren in de materiële wereld.

Amen. :

So it’ll be.

Of: De volhouder wint.

You have the possibility to change your world. Use your new Power to do Good. 😉


Een Youtube filmpjes waar ze hierop dieper in gaan.:

Stuart Wilde talks about money as energy

In this entertaining video seminar, Stuart Wilde talks about money as energy. It is a vital part of your spiritual quest, for your need … money to buy life’s experiences. Once you can see money as energy there is really no limit to how much money you can aquire. Stuart’s highly successful metaphysical approach shows you how to get into the flow of “easy money”. He discusses practical techniques on how to raise your energy quickly. Once you do, people will be naturally attracted to what you are. When they show up, bill’em. 1u11min


In memoriam: Stuard Wilde.

  • Geboren: 24 september 1946, Farnham, Verenigd Koninkrijk
  • Overleden: 1 mei 2013, Ierland

Mogelijk bent u geïnteresseerd in :
Geld besparen – goedkoper leven
goedkoop lenen – goedkoopste lening voor woning
Geld verdienen met uw web-site Al slapend rijker worden.

Stoppen met roken : win 1000 den euro’s per jaar.!!!
Succes op 30 dagen (in alles)